Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30836

Designér nábytku

Designér nábytku a interiérů navrhuje a vytváří nové tvary nábytkových prvků, souborů nábytku a zařízení interiérů podle vlastních koncepcí, aplikuje nejnovější poznatky z oblasti nábytkářského designu, ergonomie a moderních technologií výroby.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Návrhář nábytku, Návrhář nábytku a interiérů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh interiérových a exteriérových nábytkových prvků a souborů.
 • Navrhování výtvarných detailů nábytku.
 • Navrhování konstrukčních principů nábytkových prvků a souborů.
 • Navrhování bytových i nebytových interiérů.
 • Vytváření výtvarných a koncepčních studií nábytkových prvků, souborů, interiérů.
 • Definování stávajících a inovativních technologických principů výroby.
 • Definování a sledování vývojových trendů v oblasti nábytkářského designu.
 • Zpracování dokumentace pro výrobu prototypu nábytkových prvků a souborů.

CZ-ISCO

 • 21631 - Průmysloví a produktoví designéři
 • 2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři (CZ-ISCO 2163)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 34 985 Kč 84 650 Kč 155 920 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 39 283 Kč 34 960 Kč
21631 Průmysloví a produktoví designéři 40 029 Kč 34 960 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2163 Návrháři výrobků a produktů http://data.europa.eu/esco/isco/C2163

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus 3501T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru dřevařské inženýrství 3301T

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Činnosti autorizovaného architekta pro obor interiérová tvorba - odborná způsobilost podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.6011 Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.6012 Definování technologických možností zadavatele 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7024 Návrh nábytkového prvku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7023 Zpracování tvarového a barevného řešení interiérů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63.D.7025 Zpracování konstrukčního detailu 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.C.1011 Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.3022 Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12._.0001 design průmyslových výrobků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0004 interiérový design (bytová architektura) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
g14._.0021 interiérová architektura 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0005 ergonomie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0024 stavební výkresy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.