Typ JP ID
Specializace 2243

Stavební zámečník

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Building ironmonger, Údržbář budov
Nadřízené povolání: Zámečník
Příbuzné specializace: Montér kotlář a potrubář, Strojní zámečník, Důlní zámečník, Provozní zámečník, Montér ocelových konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, pracovních prostředků a pomůcek.
 • Výroba, montáž a opravy stavebních zámečnických prvků a kontrola provedených prací.
 • Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a strojních zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 71266 - Stavební zámečníci
 • 7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 23 334 Kč 27 967 Kč 37 584 Kč
Karlovarský kraj 22 262 Kč 30 313 Kč 33 185 Kč - - -
Liberecký kraj 24 640 Kč 30 580 Kč 37 136 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 21 135 Kč 26 003 Kč 31 944 Kč
Kraj Vysočina 18 267 Kč 30 153 Kč 37 249 Kč 21 862 Kč 24 886 Kč 31 265 Kč
Jihomoravský kraj - - - 21 523 Kč 25 417 Kč 29 102 Kč
Zlínský kraj 23 353 Kč 31 638 Kč 36 320 Kč - - -
Moravskoslezský kraj - - - 21 684 Kč 26 189 Kč 33 048 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 28 217 Kč 27 415 Kč
71266 Stavební zámečníci 25 347 Kč 25 226 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zhotovování a montáž složitých prvků a konstrukcí (vřetenovitá a tvarově atypická schodiště včetně zábradlí a šroubovicových madel, portály, tvarově složité zámečnicky zpracovávané mříže apod.). 5
Výroba a montáž prvků z barevných kovů, hliníku a nerezové oceli, opláštění ocelových konstrukcí těmito materiály (např. pulty, výkladce, dělící konstrukce apod.). 5
Ohýbání trubek. 4
Výroba a montáž kovových výplní otvorů, včetně montáže vrchního kování. 4
Zhotovování a montáž stropních konstrukcí a kovových podhledů. 4
Zhotovování a montáž zámečnických výrobků, např. světlíků, schodišť přímočarých, jedno nebo víceramenných, včetně zábradlí tyčových, s úpravou pro skleněné a jiné výplně. 4
Zhotovování dílců ocelových konstrukcí hal, vazníků, ocelových krovů, rovných schodišť, výtahových šachet apod. a jejich spojování a montáž do statických celků. 4
Strojní rovnání a dělení plechů a ocelových profilů, nýtování a šroubové spojování sestav a skupin jednoduchých dílců. 3
Výroba nenosných kovových konstrukcí svařováním, nýtováním. 3
Zhotovování a montáž jednoduchých zámečnických prvků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve stavebnictví 3655H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Stavební zámečník (36-059-H)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0018 zámečnické prvky ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0019 ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e71._.0034 klempířská technologie 1 Výhodné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.3051 Sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebních celků 3 Nutné
e71.B.1009 Výroba součástí na obráběcích strojích 3 Výhodné
e72.B.1021 Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích 3 Nutné
e74.A.3040 Svařování kovů 3 Výhodné
e74.D.1023 Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku 3 Nutné
e72.C.1005 Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 Nutné
e74.D.2942 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku 3 Nutné
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 Nutné
e72.A.2013 Orýsovávání prvků ocelových konstrukcí s použitím měřidel a rýsovačského nářadí 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.