Typ JP ID
Specializace 2243

Stavební zámečník

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Building ironmonger, Údržbář budov
Nadřízené povolání: Zámečník
Příbuzné specializace: Montér kotlář a potrubář, Strojní zámečník, Důlní zámečník, Provozní zámečník, Montér ocelových konstrukcí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště.
 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních postupů, pracovních prostředků a pomůcek.
 • Výroba, montáž a opravy stavebních zámečnických prvků a kontrola provedených prací.
 • Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a strojních zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 71266 - Stavební zámečníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři (CZ-ISCO 7126)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 21 160 Kč 25 168 Kč 33 550 Kč
Jihočeský kraj 21 145 Kč 29 214 Kč 36 609 Kč - - -
Liberecký kraj 22 856 Kč 29 645 Kč 36 767 Kč - - -
Královéhradecký kraj - - - 19 714 Kč 24 381 Kč 28 461 Kč
Kraj Vysočina - - - 20 064 Kč 23 404 Kč 29 476 Kč
Jihomoravský kraj - - - 19 384 Kč 23 341 Kč 27 305 Kč
Moravskoslezský kraj 14 750 Kč 26 365 Kč 34 447 Kč 20 668 Kč 24 129 Kč 30 769 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 26 332 Kč 23 856 Kč
71266 Stavební zámečníci - 24 122 Kč

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zhotovování a montáž složitých prvků a konstrukcí (vřetenovitá a tvarově atypická schodiště včetně zábradlí a šroubovicových madel, portály, tvarově složité zámečnicky zpracovávané mříže apod.). 5
Výroba a montáž prvků z barevných kovů, hliníku a nerezové oceli, opláštění ocelových konstrukcí těmito materiály (např. pulty, výkladce, dělící konstrukce apod.). 5
Ohýbání trubek. 4
Výroba a montáž kovových výplní otvorů, včetně montáže vrchního kování. 4
Zhotovování a montáž stropních konstrukcí a kovových podhledů. 4
Zhotovování a montáž zámečnických výrobků, např. světlíků, schodišť přímočarých, jedno nebo víceramenných, včetně zábradlí tyčových, s úpravou pro skleněné a jiné výplně. 4
Zhotovování dílců ocelových konstrukcí hal, vazníků, ocelových krovů, rovných schodišť, výtahových šachet apod. a jejich spojování a montáž do statických celků. 4
Strojní rovnání a dělení plechů a ocelových profilů, nýtování a šroubové spojování sestav a skupin jednoduchých dílců. 3
Výroba nenosných kovových konstrukcí svařováním, nýtováním. 3
Zhotovování a montáž jednoduchých zámečnických prvků. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Práce ve výškách x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve stavebnictví 3655H
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Stavební zámečník (36-059-H)

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0018 zámečnické prvky ve stavebnictví 3 Nutné
g11._.0019 ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e71._.0034 klempířská technologie 1 Výhodné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.3051 Sestavování kovových a dalších částí stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebních celků 3 Nutné
e71.B.1009 Výroba součástí na obráběcích strojích 3 Výhodné
e72.B.1021 Ohýbání a zkružování plechů, trubek, kovových tyčí a profilů na strojních ohýbačkách, zkružovacích aj. strojích 3 Nutné
e74.A.3040 Svařování kovů 3 Výhodné
e74.D.1023 Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku 3 Nutné
e72.C.1005 Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu 3 Nutné
e74.D.2942 Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro výrobu prvků stavebních konstrukcí a jejich montáž do stavebního celku 3 Nutné
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 3 Nutné
e72.A.2013 Orýsovávání prvků ocelových konstrukcí s použitím měřidel a rýsovačského nářadí 3 Nutné
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.