Typ JP ID
Specializace 100841

Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování králíků

Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování králíků zajišťuje manipulaci s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro králíky, omračování, navěšování, vykrvování, stahování králíků, kuchání, porcování a skladování králičího masa.

Odborný směr: Potravinářství a krmivářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Řezník bourač, Řezník porážeč, Řezník porcovač, Řezník vyřezávač masa, Řezník vyvrhovač, Průmyslový drůbežář, Zpracovatel drůbeže, Zpracovatel masa, Zpracovatel ryb, Butcher, Meat cutter, Slaughterer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulace s přepravními prostředky a přepravními klecemi pro králíky podle předpisů pro přepravu jatečných zvířat a zacházení s jatečnými zvířaty.
 • Zajišťování požadavků na pohodu zvířat.
 • Manipulace s přepravními prostředky v souladu se zásadami bezpečnosti práce.
 • Dodržování hygienických předpisů a osobní hygieny.
 • Dodržování sanitačních řádů pro přepravní prostředky a stáje.
 • Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence.

CZ-ISCO

 • 75119 - Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci
 • 7511 - Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7511)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Kraj Vysočina 17 906 Kč 28 046 Kč 40 168 Kč - - -
Olomoucký kraj 23 737 Kč 31 049 Kč 42 348 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
75119 Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci 23 187 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti práce. 3
Přeprava králíků na porážku a přísun k lince na zpracování králíků. 2
Omračování králíků. 2
Navěšování a vykrvování králíků. 2
Stahování králíků. 2
Kuchání králíků. 2
Vychlazování králičího masa a drobů. 2
Porcování a balení králíků, králičích dílů a drobů. 2
Skladování králíků a králičích dílů a drobů. 2
Ošetření a skladování vedlejších jatečných produktů. 2
Obsluha strojního a technologického vybavení provozu zpracování králíků. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Potravinářská výroba 29-51-E/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce 2956H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník-uzenář, řeznické a uzenářské práce 2956E
KKOV Základní vzdělání v oboru základní škola 7901C

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Porážení, jatečné opracování a porcování králíků (29-006-E)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 1
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 2
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c16._.0001 fyziologie a anatomie různých druhů zvířat 2 Nutné
e11._.0061 systémy a standardy kvality v potravinářství 2 Nutné
l24._.0008 zásady BOZP 2 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11.A.6133 Přeprava králíků na porážku a přísun k lince na zpracování králíků 2 Nutné
e11.B.4012 Omračování králíků 2 Nutné
e11.A.6134 Navěšování a vykrvování králíků 2 Nutné
e11.A.2099 Stahování králíků 2 Nutné
e11.A.2100 Kuchání králíků 2 Nutné
e11.A.6135 Vychlazování králičího masa a drobů 2 Nutné
e11.A.6136 Porcování a balení králíků, králičích dílů a drobů 2 Nutné
e11.A.6137 Skladování králíků a králičích dílů a drobů 2 Nutné
e11.A.6120 Ošetření a skladování vedlejších jatečných produktů 2 Nutné
e11.B.1064 Obsluha strojního a technologického vybavení provozu zpracování králíků 3 Nutné
e11.A.5001 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.