Typ JP ID
Povolání 99

Modelář ve slévárenství

Modelář ve slévárenství zhotovuje modely a modelová zařízení, podle nichž jsou vyráběny formy pro odlévání odlitků.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: slévárenství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Pattern maker, Core maker, Core moulder
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovování složitých modelů, modelových zařízení.
 • Obrábění modelů nebo jejich dílů a jaderníků ze dřeva, plastů a kovů na soustruzích, frézách a dalších obráběcích strojích.
 • Zhotovování speciálních modelů a modelových konstrukcí pro potřeby vývoje nových strojů a součástí nebo nových technologií.
 • Odlévání modelů nebo jejich dílů a jaderníků z licích pryskyřic do forem, laminování.
 • Opravy a úpravy již zhotovených modelů.
 • Kontrola pracovního procesu a výsledků práce.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického a technologického vybavení a provádění jednoduchých oprav.

CZ-ISCO

 • 72111 - Modeláři slévárenští
 • 7211 - Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách (CZ-ISCO 7211)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 18 419 Kč 24 453 Kč 30 464 Kč - - -
Jihomoravský kraj 22 524 Kč 28 684 Kč 35 950 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 238 Kč 30 320 Kč 38 206 Kč - - -
Zlínský kraj 22 210 Kč 33 473 Kč 45 168 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7211 Modeláři, formíři, jádraři a slévači ve slévárnách 30 120 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Výroba tvarově náročných technologických zařízení pro laminování, průmyslové lepení, tváření plastů. 7
Výroba složitých modelových zařízení nedělených i dělených s neomezeným počtem dělicích rovin všech tvarů, s neomezeným počtem jaderníků a ostatních dílů. 7
Velké opravy a úpravy modelových zařízení je (výroba zařazena do 6 TS). 6
Výroba modelů složených nejvýše ze tří částí s jednou až třemi rovnými nebo tvarovými dělicími rovinami a nejvýše patnácti jaderníky všech geometrických tvarů převážně odlehčené konstrukce a s přídavnými tělesy napojenými v různých směrech. 6
Výroba modelů podle vývojových technologií. 6
Velké opravy a úpravy modelových zařízení (výroba zařazena do 7 TS). 6
Výroba jednoduchých technologických zařízení pro laminování, průmyslové lepení, tváření plastů. 6
Výroba modelů nedělených i dělených s jednou až dvěma rovnými nebo tvarovými dělicími rovinami a nejvýše osmi jaderníky všech geometrických tvarů nebo jejich kombinacemi v základních rovinách i mimo ně se známkami, nálitky a žebry všech tvarů. 5
Výroba šablonovacích zařízení s částmi modelů se čtyřmi až osmi jaderníky. 5
Výroba modelů nedělených i dělených s jednou až dvěma rovnými dělicími rovinami základních geometrických tvarů s nejvýše čtyřmi jaderníky včetně známek a nálitků. 4
Odlévání modelů a jaderníků z licích pryskyřic do forem z různých materiálů včetně jejich úpravy na předepsanou přesnost. 4
Provádění středních oprav a úprav modelových zařízení např. rozsáhlejší opravy povrchu, hran apod. 4
Základní odborné modelářské práce ve výrobě nebo při opravě jednoduchých modelů nebo modelových zařízení. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Modelář 21-53-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru modelář, modelářské práce 2153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Technik modelových zařízení 21-44-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zpracování dřeva, výroba kancelářských potřeb, výroba sportovních potřeb 3357H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Modelář ve slévárenství (21-025-H)

Další vhodné kvalifikace

 • doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0001 bezpečnost práce 3 Nutné
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e71._.0026 technologie zhotovování slévárenských forem a slévárenských modelových zařízení 3 Nutné
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 3 Nutné
e73._.0048 nátěrové hmoty, spojovací materiál, tmely a jiné 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.1076 Technologie výroby kovových odlitků 3 Nutné
e71.A.1036 Výroba a opravy modelových zařízení 3 Nutné
e73.A.2039 Povrchové úpravy a opravy zhotovených modelových zařízení 3 Nutné
e74.A.4792 Seřizování, ošetřování a údržba technického vybavení modelárny 3 Nutné
e72.B.1088 Obsluha strojního zařízení (např. konvenčních frézek, soustruhů, vrtaček apod.) 3 Nutné
e71.B.1087 Obsluha strojů a zařízení modelárny 3 Nutné
e71.D.2017 Volba technologického postupu výroby modelu pro slévárenskou výrobu 3 Nutné
e71.A.1019 Práce s ručním nářadím (např. elektrickým) 3 Nutné
e71.D.4007 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků podle třídy přesnosti a jakosti povrchu 3 Nutné