Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102203

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí je specialistou, který zhotovuje, montuje a demontuje složité tesařské konstrukce dřevostaveb, zejména konstrukce krovů tvarově složitých střech, vázaných konstrukcí budov, dřevěných nosníků a vazníků, mostních konstrukcí.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Tesař
Příbuzné specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Zaměření a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí.
 • Kontrola parametrů tesařských konstrukcí.
 • Ruční opracování dřevěných materiálů.
 • Strojní obrábění dřevěných materiálů.
 • Zhotovení dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Zhotovení, montáž a opravy tesařsky vázaných složitých konstrukcí krovů (věží, historických budov).
 • Zhotovení, montáž a opravy tesařsky vázaných konstrukcí budov (hrázděné, podstávkové, roubené a srubové konstrukce)
 • Zhotovení bednění a laťování střech.

CZ-ISCO

 • 71151 - Tesaři
 • 7115 - Tesaři a stavební truhláři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Tesaři a stavební truhláři (CZ-ISCO 7115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 16 766 Kč 23 774 Kč 27 602 Kč - - -
Zlínský kraj 23 326 Kč 27 850 Kč 33 165 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7115 Tesaři a stavební truhláři 27 304 Kč 30 221 Kč
71151 Tesaři 27 420 Kč 29 670 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7115 Tesaři a stavební truhláři http://data.europa.eu/esco/isco/C7115

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tesařské práce 36-64-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tesař/tesařka pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí (36-072-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.1080 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1043 Orientace v technické dokumentaci pro zhotovování, montáž, demontáž a údržbu tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2025 Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.4017 Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.4005 Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3020 Kontrolování parametrů tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3905 Posuzování kvality tesařských materiálů dostupnými prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.5011 Výpočet spotřeby materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.A.1003 Ruční opracování dřevěných materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1051 Zhotovování dřevěných prvků tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3150 Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3098 Montáž tesařsky vázaných konstrukcí krovů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6042 Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2065 Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3151 Zhotovování bednění a laťování střech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6004 Doprava materiálu a uložení na místě zpracování 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0035 technologie tesařských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0015 střešní konstrukce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závrať jakékoliv etiologie

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.