Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2823

Modistka

Modistka zhotovuje a opravuje klobouky a čepice podle předloh a vlastních návrhů.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba oděvů a oděvních doplňků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Hatter, Výrobce klobouků, čepic
Nadřízené povolání: Výrobce pokrývek hlavy
Příbuzné specializace: Kloboučník,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování návrhů, vytvoření modelových vzorů klobouků, doplňků a ozdob.
 • Zhotovení střihů a vzorů klobouků, čepic a baretů.
 • Stříhání, vykrajování nebo vysekávání dílů.
 • Kompletní zhotovení klobouků, čepic a baretů z kůže, kožišin, plyše apod.
 • Vypínání a ruční tvarování čepic a klobouků.
 • Aranžování hotových módních dámských klobouků.
 • Opravy modelových a historických klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 75313 - Kloboučníci
 • 7531 - Krejčí, kožešníci a kloboučníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Krejčí, kožešníci a kloboučníci (CZ-ISCO 7531)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 24 192 Kč 28 754 Kč 32 155 Kč
Jihomoravský kraj - - - 25 490 Kč 28 276 Kč 34 039 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 23 278 Kč 26 780 Kč 31 682 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci - 27 649 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci http://data.europa.eu/esco/isco/C7531

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Krejčí 31-58-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kloboučník, kloboučnické práce 3162H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce 3158H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic 3159H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Modista/modistka (31-038-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.A.1044 Ruční tvarování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1045 Ruční tvarování módních čepic a brigadýrek vypínáním materiálu štítků a žehlením 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1030 Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.3942 Posuzování jakosti hotových pokrývek hlavy a modistických výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.7011 Ruční individuální zhotovování návrhů a střihů historických nebo modelových klobouků, čepic, baretů, doplňků a ozdob s jednoduchým i náročným aranžováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1031 Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1041 Ruční zhotovování kloboučnických modelů a jiných pokrývek hlavy tvůrčím způsobem bez předlohy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1042 Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1046 Ruční zhotovování dámských společenských klobouků, ozdob a květin z textilií a jiných materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1047 Ruční individuální zhotovování modistických výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.2041 Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1043 Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0003 kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e22._.0021 oděvní návrhářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e22._.0022 techniky zhotovování střihů pro oděvy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0024 technologie zhotovování klobouků, baretů, čepic 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0043 technologie zpracování kožešin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e24._.0004 kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.