Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5227

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu

Samostatný sklářský technik technický manažer provozu stanovuje potřebu technických a technologických zařízení, provádí optimalizaci jejich kapacit a zajišťuje komplexně jejich technickou a technologickou způsobilost.

Odborný směr: Sklářská, keramická výroba
Odborný podsměr: výroba a zušlechťování skla
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Diplomovaný sklářský technik technický manažer provozu, Equipment Engineering Supervisor, Asistent manažera výroby, Směnový technik, Vedoucí oddělení řízení výroby
Nadřízené povolání: Samostatný sklářský technik
Příbuzné specializace: Samostatný sklářský technik technolog, Samostatný sklářský technik výzkumný a vývojový pracovník, Samostatný sklářský technik dispečer, Samostatný sklářský technik normovač, Samostatný sklářský technik pracovník řízení jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manažerské řízení lidí.
 • Zabezpečování technické a technologické způsobilosti strojů a strojních zařízení.
 • Plánování a zabezpečování pravidelné údržby a opravy strojů a zařízení.
 • Optimalizace technologií a kapacit provozu.
 • Vedení požadované technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31169 - Ostatní technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech
 • 31166 - Chemičtí technici přístrojů, strojů a zařízení a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3116 - Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 24 912 Kč 31 089 Kč 49 255 Kč - - -
Plzeňský kraj 26 484 Kč 37 689 Kč 61 701 Kč - - -
Karlovarský kraj 30 015 Kč 44 650 Kč 60 664 Kč - - -
Ústecký kraj 21 971 Kč 37 581 Kč 56 904 Kč - - -
Liberecký kraj 26 747 Kč 41 914 Kč 64 793 Kč - - -
Pardubický kraj 24 664 Kč 31 859 Kč 50 021 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 252 Kč 40 869 Kč 60 111 Kč - - -
Olomoucký kraj 25 640 Kč 35 249 Kč 54 447 Kč - - -
Zlínský kraj 28 339 Kč 42 738 Kč 67 661 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech 36 026 Kč 37 954 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3116 Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3116

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemie silikátů 28-32-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru chemie silikátů 2832N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sklářská výroba 2845L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61.D.8910 Vedení záznamů o provozu a opravách strojů a zařízení ve sklářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.3710 Kontrola provozuschopnosti strojů a zařízení ve sklářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.5310 Vypracovávání výpočtů a dalších podkladů pro plánování a řízení sklářské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.C.2096 Zabezpečování školení obsluh strojů a zařízení pro sklářskou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.C.2097 Zařizování prohlídek, údržby a oprav strojů a zařízení pro sklářskou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.C.2098 Zajišťování nákupu a dodávek strojů, zařízení a náhradních dílů pro sklářskou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.3810 Posuzování potřeby strojů a zařízení pro sklářskou výrobu a jejich výběr z existující nabídky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.2740 Zpracovávání plánů a koncepcí rozvoje technických a technologických zařízení ve sklářské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.1008 Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu a zpracování skla a bižuterie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.D.2741 Plánování potřeby surovin, strojů, lidských zdrojů a náhradních dílů pro sklářskou výrobu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e61._.0043 technologie broušení a chemického leštění skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0045 technologie řezání a obrábění skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0099 ekonomika a řízení sklářské výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0031 sklářské suroviny, jejich vlastnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0032 druhy skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0033 technologie tavby skloviny 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0036 technologie výroby a zpracování lisovaného skla 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0038 technologie výroby skleněné bižuterie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování skla 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.