Typ JP ID
Specializace 6980

Specialista bankovních strategií

Specialista bankovních strategií zpracovává koncepci strategie a politiky banky v oblasti měnové a devizové včetně nástrojů k její realizaci.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Expert bankovních strategií
Nadřízené povolání: Bankovní specialista
Příbuzné specializace: Specialista rozvoje bankovních obchodů, Specialista kapitálových obchodů, Dealer, Specialista analýzy finančního trhu, Specialista úvěrových rizik, Makléř, Specialista devizových obchodů, Specialista systému platebních karet, Specialista metodik bankovních hotovostních operací
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba koncepce strategie a politiky banky.
 • Formulování závěrů bankovní politiky a vytváření prognóz pro řízení aktiv a pasiv.
 • Vyhodnocování úspěšnosti banky ve všech oblastech působení.
 • Poradenství v zásadních činnostech banky a v oblasti jejího řízení.

CZ-ISCO

 • 24223 - Specialisté v oblasti strategie
 • 2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací (CZ-ISCO 2422)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 184 Kč 65 473 Kč 123 494 Kč 37 529 Kč 52 490 Kč 77 760 Kč
Středočeský kraj 34 439 Kč 59 811 Kč 102 673 Kč 28 256 Kč 41 848 Kč 64 530 Kč
Jihočeský kraj - - - 29 125 Kč 42 639 Kč 66 247 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 046 Kč 41 345 Kč 64 630 Kč
Karlovarský kraj 31 203 Kč 41 660 Kč 69 623 Kč 29 928 Kč 39 892 Kč 62 020 Kč
Ústecký kraj 25 705 Kč 47 647 Kč 94 953 Kč 30 143 Kč 39 417 Kč 63 399 Kč
Liberecký kraj - - - 30 060 Kč 39 468 Kč 65 318 Kč
Královéhradecký kraj 34 586 Kč 57 310 Kč 82 559 Kč 28 433 Kč 36 794 Kč 59 387 Kč
Pardubický kraj 37 746 Kč 56 665 Kč 94 996 Kč 28 705 Kč 40 262 Kč 62 662 Kč
Kraj Vysočina 32 016 Kč 36 258 Kč 71 405 Kč 29 262 Kč 41 167 Kč 64 989 Kč
Jihomoravský kraj 26 287 Kč 45 308 Kč 93 834 Kč 30 191 Kč 41 320 Kč 61 605 Kč
Olomoucký kraj 30 188 Kč 49 249 Kč 99 483 Kč 29 321 Kč 43 652 Kč 68 568 Kč
Zlínský kraj 20 883 Kč 43 855 Kč 79 906 Kč 27 970 Kč 37 399 Kč 61 550 Kč
Moravskoslezský kraj 35 437 Kč 49 056 Kč 74 585 Kč 30 092 Kč 40 972 Kč 62 662 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 56 249 Kč 47 262 Kč
24223 Specialisté v oblasti strategie 71 736 Kč 48 092 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komplexní nastavování parametrů, prostřednictvím kterých se přizpůsobuje celkové chování celobankovního systému potřebám a politice banky, včetně tvorby a definování parametrů pro jednotlivé bankovní produkty a služby. 12
Navrhování finanční politiky a vytváření prognóz pro řízení aktiv a pasiv v tuzemské a cizí měně v bance včetně analýz výsledků bankovní finanční politiky. 12
Provádění poradenské činnosti v zásadních činnostech banky a v oblasti jejího řízení na vrcholové úrovni, posuzování a příprava stanovisek k materiálům zásadního charakteru. 12
Tvorba a aktualizace vrcholové metodiky pro uzavírání úvěrových a záručních obchodů v tuzemské měně a devizové oblasti. 12
Tvorba a realizace strategie, politiky a plánu kapitálových obchodů na úseku investičního bankovnictví. 12
Tvorba koncepce, strategie a politiky kapitálového a finančního trhu a zásad emisní a kurzové politiky. 12
Tvorba zásad realizace bankovní měnové a devizové politiky včetně uplatňování jejich nástrojů. 12

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management 6208T
KKOV Doktorský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201V

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207T
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.2302 Tvorba a aktualizace vrcholové metodiky pro uzavírání úvěrových a záručních obchodů v tuzemské měně a devizové oblasti 7 Nutné
i11.D.2301 Komplexní nastavování parametrů pro řízení celobankovního systému v souladu s potřebami a politikou banky včetně tvorby a definování parametrů pro jednotlivé bankovní produkty a služby 7 Nutné
i13.D.2303 Tvorba koncepce, strategie a politiky kapitálového a finančního trhu a zásad emisní a kurzové politiky a politiky měnové a devizové 7 Nutné
i11.D.2304 Vypracovávání návrhů, doporučení či stanovisek k záležitostem zásadního významu pro koncepční a strategické rozhodování vedení peněžního ústavu 7 Nutné
i13.D.2305 Vypracovávání plánu kapitálových obchodů na úseku investičního bankovnictví a prognóz vývoje finančních trhů 7 Nutné
i11.D.2306 Zpracovávání prognóz vývoje aktiv a pasiv pro rozhodovací činnosti při jejich řízení 7 Nutné
i11.D.5301 Vyhodnocování úspěšnosti banky ve všech oblastech působení 7 Nutné
i13.D.6301 Zpracovávání komplexních analýz finančního trhu 7 Nutné
i11.C.1301 Poskytování poradenské a konzultační činnosti v oblasti zásadních činností banky a v oblasti jejího řízení na vrcholové úrovni 7 Nutné
i11.D.8308 Vedení předepsané bankovní evidence a statistiky 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 Nutné
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 7 Nutné
i11._.0032 úvěrový obchod 7 Nutné
i11._.0033 bankovní účetnictví 4 Nutné
i11._.0034 bankovní controlling 6 Nutné
i13._.0043 finanční trhy, makléřská činnost 7 Nutné
i41._.0022 právo v oblasti finančních a kapitálových trhů 7 Výhodné
i41._.0024 postupy vymáhání pohledávek 4 Výhodné
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.