Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 185

Výškový specialista

Výškový specialista provádí práce různého odborného charakteru ve výškách na objektech, konstrukcích, stožárech, skalních stěnách, svazích s využíváním horolezecké nebo jiné nestandardní techniky.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy, nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Elevation specialist, Výškové práce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště a technických prostředků.
 • Čištění a zpevňování svahů a skalních stěn včetně kotvení skalních bloků.
 • Stavebněmontážní práce.
 • Oprava a výměna kamenických, tesařských, klempířských a pokrývačských prvků.
 • Natírání stožárů, výškových konstrukcí a stavebních prvků.
 • Údržba výškových budov.

CZ-ISCO

 • 71199 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení
 • 71331 - Čističi vnějších plášťů budov
 • 7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby
 • 7133 - Pracovníci povrchového čištění budov, kominíci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby (CZ-ISCO 7119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 766 Kč 33 600 Kč 46 768 Kč 22 825 Kč 27 781 Kč 36 906 Kč
Středočeský kraj 15 548 Kč 28 771 Kč 36 702 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 135 Kč 30 784 Kč 40 437 Kč 16 009 Kč 29 212 Kč 35 726 Kč
Plzeňský kraj - - - 20 733 Kč 30 225 Kč 41 930 Kč
Karlovarský kraj 17 703 Kč 25 975 Kč 31 910 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 23 351 Kč 27 004 Kč 34 940 Kč
Pardubický kraj - - - 24 417 Kč 28 659 Kč 38 440 Kč
Jihomoravský kraj 16 161 Kč 24 178 Kč 36 708 Kč 22 632 Kč 27 196 Kč 35 980 Kč
Olomoucký kraj - - - 23 595 Kč 27 761 Kč 34 743 Kč
Zlínský kraj - - - 22 095 Kč 25 862 Kč 32 682 Kč
Moravskoslezský kraj 16 277 Kč 28 478 Kč 38 551 Kč 20 695 Kč 25 510 Kč 34 283 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 28 309 Kč 27 753 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7119 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby a v příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C7119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž hlukem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavebnictví, geodézie a kartografie 36-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů stavebnictví, geodézie a kartografie 36xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s výučním listem xx-xx-H/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.6081 Doprava materiálů a pomůcek pro práci v nepřístupných místech a na výškových objektech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.A.6091 Zpevňování svahů a stěn bez převisů při asanacích pojidly a kotvení skalních bloků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f21.A.6092 Kácení velkých stromů po částech na rizikových místech (energetické vedení, troleje apod.) 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.5091 Čištění skalních stěn po odstřelech, odstraňování námraz a mytí a konzervování fasád výškových objektů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3099 Montáž a demontáž lanovek a kamenických, tesařských, klempířských a pokrývačských stavebních prvků na výškových objektech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2061 Natírání stožárů výškových konstrukcí a stavebních prvků ochrannými nebo impregnačními prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.E.4091 Výstupy na těžce přístupná místa bez lešení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3222 Montáž fasádních prvků, příprava podkladu pro úpravu povrchu, spárování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l24._.0011 výškové práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0030 lakýrnické a natěračské nátěrové hmoty a další prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.