Typ JP ID
Povolání 103434

Specialista IT

Specialista informačních technologií komplexně stanovuje směry technického rozvoje podle podmínek programového a systémového vybavení a s ohledem na potřeby organizace.

Odborný směr: Informační technologie
Odborný podsměr: navrhování, projektování a poradenství v IT
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: IT development - Project manager, Vedoucí projektu - vývoj IT, Inženýr rozvoje IT
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Analýza procesů, legislativních a technických podmínek a požadavků uživatelů.
 • Zajišťování procesu optimalizace využití počítačů a komunikačních systémů ve firmě.
 • Získávání a zpracovávání informací v oblasti primárních a sekundárních informačních zdrojů, včetně zvládnutí a využití moderních informačních technologií.
 • Zabezpečování optimálního nastavení systémů z hlediska vazby hardware-software.
 • Navrhování a vypracování hardwarových studií a technických analýz problémů složitých systémů informační techniky.
 • Komplexní operativní řízení a koordinování nejsložitějších oprav prostředků informační techniky včetně počítačových sítí.
 • Stanovování harmonogramu prací v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci.
 • Vedení odborných týmů v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci.

CZ-ISCO

 • 25220 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí
 • 2522 - Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí (CZ-ISCO 2522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 33 905 Kč 55 618 Kč 94 981 Kč 30 376 Kč 41 739 Kč 57 449 Kč
Středočeský kraj 33 868 Kč 57 330 Kč 134 409 Kč 28 827 Kč 36 661 Kč 46 168 Kč
Jihočeský kraj 31 223 Kč 49 974 Kč 71 657 Kč 28 872 Kč 35 319 Kč 49 032 Kč
Plzeňský kraj 25 872 Kč 46 527 Kč 67 870 Kč 26 256 Kč 35 546 Kč 45 411 Kč
Ústecký kraj 30 400 Kč 44 618 Kč 73 302 Kč 27 459 Kč 34 057 Kč 47 478 Kč
Liberecký kraj 32 481 Kč 44 123 Kč 86 854 Kč - - -
Královéhradecký kraj 28 013 Kč 38 842 Kč 71 155 Kč 31 066 Kč 35 662 Kč 45 545 Kč
Pardubický kraj 30 072 Kč 39 641 Kč 61 507 Kč 27 836 Kč 33 835 Kč 44 089 Kč
Kraj Vysočina 31 876 Kč 41 540 Kč 68 396 Kč 29 176 Kč 37 194 Kč 45 246 Kč
Jihomoravský kraj 29 290 Kč 48 045 Kč 81 894 Kč 29 540 Kč 38 324 Kč 50 899 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 453 Kč 36 873 Kč 45 183 Kč
Zlínský kraj 27 956 Kč 40 143 Kč 53 772 Kč 30 776 Kč 35 551 Kč 44 152 Kč
Moravskoslezský kraj 27 127 Kč 39 460 Kč 69 501 Kč 27 983 Kč 36 781 Kč 49 353 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí 49 225 Kč 39 338 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Zpracování koncepce spolupráce s dalšími útvary v rámci řízení a rozvoje informačních systémů v souladu s potřebami organizace. 13
Analýza opatření k odstranění zjištěných nedostatků. 13
Řízení týmů při řešení nejsložitějších úkolů technického charakteru v rámci rozvoje informačních a komunikačních technologií. 12
Koordinování složitých technických procesů, včetně volby a optimalizace postupů a způsobů řešení. 12
Zajišťování bezpečnosti a ochrany dat, včetně jejich zálohování. 12
Navrhování technických řešení a nasazení prostředků komunikační techniky. 11
Navrhování, instalování, testování a zvyšování efektivnosti prostředků výpočetní techniky. 11

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru inženýrská informatika 3902T
KKOV Magisterský studijní program v oboru informatika 1801T
KKOV Magisterský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802T

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a03 Kreativita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  5
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 7 Výhodné
j21._.0021 vlastnosti informačních systémů 7 Nutné
j21._.0042 správa počítačové sítě 7 Nutné
j21._.0043 síťový software 7 Nutné
j21._.0001 informatika 7 Nutné
j21._.0031 lokalizace softwaru 7 Nutné
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 7 Nutné
i51._.0044 management rizik 7 Nutné
j21._.0024 technické prostředky kybernetické bezpečnosti (security devices) 6 Nutné
e81._.0053 počítačový hardware 6 Nutné
i51._.0002 zásady vedení pracovního kolektivu 7 Nutné
j22._.0013 práce s databázemi 6 Nutné
j21._.0032 testování softwaru 4 Nutné
j21._.0012 principy programování 7 Výhodné
j21._.0014 programovací jazyky 7 Výhodné
j21._.0023 projektování informačních systémů 7 Výhodné
j21._.0044 ochrana dat, ochrana proti počítačovým virům 4 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.1003 Analýza efektivnosti informačního systému, jeho spolehlivosti a výkonnosti 7 Nutné
j21.D.1001 Analýza a monitoring vývojových trendů v oblasti informačních technologií 7 Nutné
j21.D.1002 Analýza a projektování aplikací, včetně návrhu databází a integrace se stávajícími systémy 7 Nutné
j21.Z.1010 Zpracování nových systémových požadavků a koncepcí společnosti v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů 7 Nutné
j21.Z.1009 Zpracování koncepce spolupráce s dalšími útvary v rámci řízení a rozvoje informačních systémů v souladu s potřebami organizace 7 Nutné
j21.D.1055 Navrhování a vypracování hardwarových studií a technických analýz problémů systémů informační techniky 7 Nutné
j21.D.2232 Stanovování technického rozvoje řídicích technologických systémů a nastavování parametrů jejich optimálního provozu 7 Nutné
j21.Z.1008 Stanovování harmonogramu prací a jejich organizace v oblasti řízení a rozvoje informačních systémů v organizaci 7 Nutné
j21.Z.1006 Řízení pracovníků a prostředků interního / externího projektu v IT 7 Nutné
j21.Z.1005 Zpracovávání strategických plánů a vizí informačních technologií v rámci řízení a fungování informačního systému organizace 7 Nutné
j21.Z.2237 Zajišťování změn systému a nových prvků v programovém a technickém vybavení v návaznosti na potřeby a nové skutečnosti provozu 7 Nutné
j21.D.1056 Zajišťování bezpečnosti a ochrany dat, včetně jejich zálohování 7 Nutné
j21.Z.1004 Koordinace spolupráce s dalšími úseky organizace v oblasti IT 6 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.