Typ JP ID
Povolání 102631

Sommelier

Sommeliér spoluvytváří gastronomický koncept, zejména pečuje o uskladněná vína, nabízí a servíruje vína a je odborníkem na vhodné kombinace vín a pokrmů.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Péče o vybavení baru nebo restaurace.
 • Péče o uložení, skladování a temperaci vín.
 • Péče o sklo, karafy a další pomůcky.
 • Servírování vína.
 • Tvorba vinného lístku.
 • Nabízení a prezentace vín.
 • Provádění servisu a dekantace vín.
 • Navrhování a vhodných kombinací vín a pokrmů.

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Prezentace vín s doprovodným komentářem včetně návrhu vhodných kombinací konkrétních vín s pokrmy. 6
Péče o víno zahrnující vhodné uložení a temperování. 6
Tvorba nabídky vinného lístku. 5
Servis vín podle druhů a typů a dekantace archivních vín. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Duševní zátěž x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gastronomie 6541L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sommelier (65-010-H)

Legislativní požadavky

 • povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 2
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0010 zásady a postupy hodnocení vín 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h31.B.1014 Nakládání s inventářem 3 Nutné
h32.D.7022 Příprava a tvorba vinného lístku 3 Nutné
h32.C.1022 Prezentace vinného lístku 3 Nutné
h32.A.6003 Nákup, ošetřování a skladování vína 3 Nutné
h32.C.1021 Servis vína 3 Nutné
h32.A.3031 Příprava teplých nápojů 2 Nutné
h32.A.6093 Podávání nápojů hostům 2 Nutné
h32.D.3022 Degustace vín při prodeji 3 Nutné
c12.D.1026 Orientace v základech vinohradnictví 3 Nutné
c12.D.8012 Klasifikace a označení vín 3 Nutné
e15.D.8012 Orientace ve výrobě vína 3 Nutné