Typ JP ID
Povolání 15140

Zdravotní laborant

Zdravotní laborant vykonává laboratorní činnosti v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek v rámci ochrany a podpory veřejného zdraví ve spolupráci s lékařem a odborným pracovníkem v laboratorních metodách.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program
Alternativní názvy: Zdravotní laborant pro histologii, Zdravotní laborant pro klinickou biochemii, Zdravotní laborant pro toxikologii, Zdravotní laborant pro klinickou genetiku, Zdravotní laborant pro cytodiagnostiku, Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci, Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii, Zdravotní laborant pro mikrobiologii, Zdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví, Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu, Medical laboratory technician
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 32121 - Zdravotní laboranti
  • 3212 - Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví (CZ-ISCO 3212)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 28 245 Kč 38 161 Kč 53 921 Kč
Středočeský kraj 25 477 Kč 31 106 Kč 45 225 Kč - - -
Jihočeský kraj 25 916 Kč 35 965 Kč 44 193 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 284 Kč 28 121 Kč 37 340 Kč 29 784 Kč 39 008 Kč 51 422 Kč
Karlovarský kraj 23 871 Kč 33 386 Kč 55 533 Kč - - -
Ústecký kraj 24 850 Kč 32 531 Kč 46 659 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 808 Kč 29 069 Kč 36 863 Kč 26 244 Kč 36 846 Kč 52 220 Kč
Pardubický kraj 25 834 Kč 29 497 Kč 33 575 Kč - - -
Kraj Vysočina - - - 25 604 Kč 32 739 Kč 40 022 Kč
Jihomoravský kraj - - - 25 481 Kč 33 788 Kč 44 834 Kč
Olomoucký kraj 22 557 Kč 28 382 Kč 41 354 Kč 27 508 Kč 36 615 Kč 44 945 Kč
Zlínský kraj 25 438 Kč 30 972 Kč 39 404 Kč - - -
Moravskoslezský kraj - - - 27 928 Kč 36 263 Kč 49 485 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3212 Odborní laboranti a laboratorní asistenti v oblasti zdravotnictví 32 868 Kč 37 749 Kč
32121 Zdravotní laboranti 33 793 Kč 38 276 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/2x
AKVO Zdravotní laborant 5345R020
AKSO Dipl.zdravotní laborant 5343N21

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

  • povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • povinné - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0041 Identifikování vzorků vyšetřovaných materiálů, jejich kvalitativního hodnocení a zajišťování jejich zpracování, uchování a následné likvidace 6 Nutné
k13.B.0006 Používání přístrojové a laboratorní techniky a zabezpečování její běžné údržby 6 Nutné
k13.A.0013 Připravování materiálu pro laboratorní a diagnostickou činnost 6 Nutné
k13.A.0014 Zajišťování správného uložení laboratorních chemikálií a setů a kontrola jejich doby použitelnosti 6 Nutné
k13.A.0011 Neinvazivní odběry biologického materiálu, odběry žilní a kapilární krve a odběr vzorků v souvislosti s ochranou veřejného zdraví 6 Nutné
k13.A.0012 Zajišťování péče o laboratorní zvířata 6 Nutné
k13.A.0015 Manipulace a příprava léčivých prostředků 6 Nutné
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 6 Nutné
k13.D.0042 Provádění a hodnocení základních, specializovaných i vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a analýz 6 Nutné
k13.D.0043 Posuzování různých faktorů s dopadem pro laboratorní činnost 6 Nutné
k13.D.0044 Vykonávání činností při uvádění a hodnocení nových laboratorních diagnostických postupů a jejich validaci 6 Nutné
k13.D.0045 V rozsahu své specializované způsobilosti vykonávání činností souvisejících s výzkumem 6 Nutné
k13.Z.0002 Vykonávání činností při organizaci programů interní kvality a mezilaboratorního porovnání 6 Nutné
k13.C.0016 Vedení specializačního vzdělávání v rozsahu své specializace 6 Nutné
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 Nutné
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 Nutné
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 Nutné
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0066 obory tvořící základ potřebný pro poskytování zdravotní péče v klinických laboratořích 6 Nutné
k13._.0067 laboratorní a klinické obory potřebné pro poskytování péče v klinických laboratořích 6 Nutné
k13._.0068 sociální a další obory související s poskytováním péče v klinických laboratořích 6 Nutné
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 Nutné
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 Nutné
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 Nutné
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a10 Celoživotní učení 4
a12 Zvládání zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf