Typ JP ID
Specializace 2458

Obuvník pro sériovou výrobu

Obuvník pro sériovou výrobu vykonává odborné práce ve strojní výrobě obuvi na spodkové dílně, obsluhuje obuvnické stroje a zařízení ve spodkových dílnách.

Odborný směr: Kožedělná a obuvnická výroba
Odborný podsměr: výroba obuvi
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Výrobce obuvi ve spodkové dílně, Švec, Shoemaker
Nadřízené povolání: Výrobce obuvi
Příbuzné specializace: Obuvník pro plastikářskou výrobu, Svrškařka, Opravář obuvi a kožedělného zboží, Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi, Obuvník pro zakázkovou výrobu, Vysekávač, Obuvník pro gumárenskou výrobu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Práce s technickou dokumentací.
 • Příprava, obsluha, seřízení a údržba strojů a zařízení podle technické dokumentace a daných výrobních předpisů.
 • Příprava a úprava materiálů a komponentů pro výrobu.
 • Příprava a vyztužování svršků.
 • Napínání svršků na kopyta.
 • Drásání napínací záložky.
 • Nakládání, ustředění a připevnění podešví a dalších dílců dle dané technologie.
 • Frézování, broušení a další úpravy okrajů spodkových dílců.
 • Konečná úprava vnější a vnitřní části obuvi.
 • Provádění průběžných a konečných kontrol.
 • Zalisování podešví.
 • Vkládání stélek.

CZ-ISCO

 • 81561 - Obsluha strojů na výrobu obuvi
 • 8156 - Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha strojů na výrobu obuvi a příbuzných výrobků (CZ-ISCO 8156)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Zlínský kraj 16 914 Kč 19 346 Kč 24 992 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Kontrola kvality hotové obuvi. 6
Napínání přední, patní a klenkové části svršku na kopyta dle technologického postupu. 6
Strojní přišívání podešví a mezipodešví ke svršku. 5
Strojní obrušování obvodů podpatků /cídění/. 4
Zapravování vad obuvi. 4
Úprava vzhledu obuvi. 4
Frézování okrajů podešví a podpatků včetně broušení. 4
Nakládání, ustřeďování a připevňování podešví a dalších spodkových dílců. 4
Strojní obrušování napínacích záložek obuvi pro napínání. 4
Příprava styčných ploch pro montáž podešve dle dané technologie. 4
Vyztužování svršku, vsazování opatků. 3
Příprava pro napínání. 3
Napínání podšívek obuvi na kopyta pro speciální technologie. 3
Tvarování svršků. 3
Značení svršků pro nakládání šálových podešví. 3
Nanášení lepidla na styčné plochy, aktivace. 3
Přibíjení podpatků včetně ustřeďování, zajišťování. 3
Kompletace hotové obuvi dle ukládacího sortimentu, balení a ukládání do beden pro expedici. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž teplem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce obuvi 32-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obuvník, obuvnické práce 3254E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru rukavičkář, rukavičkářské práce 3255H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru sedlář, sedlářské práce 3256H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výroba obuvi a kožené galanterie 3258E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek 3261E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru svrškař, svrškařské práce 3257E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce ortopedicko-protetických pomůcek 3261H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kopytář 3259H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kopytář 3259E
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru brašnář, brašnářské práce 3252E
KKOV Bez požadavku na školní vzdělání xxxxx

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Obuvník/obuvnice pro sériovou výrobu (32-008-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e24._.0042 technologie koželužského zpracování kůže 3 Výhodné
e23._.0002 materiály v obuvnictví (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) 3 Nutné
e23._.0035 modelování a konstrukce dílců 3 Výhodné
e23._.0050 technologie výroby obuvi 3 Nutné
e23._.0056 technologie spodkového zpracování obuvi 3 Nutné
e24._.0049 technologie zpracování kůže 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e23.B.1031 Obsluha obuvnických strojů 3 Nutné
e23.A.1031 Napínání svršku obuvi na kopyta 3 Nutné
e23.A.4004 Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení 3 Nutné
e23.D.1002 Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví 3 Nutné
e23.B.1033 Spojování spodkových dílců se svrškem 3 Nutné
e23.A.2030 Úprava vzhledu obuvi 3 Nutné
e23.D.2925 Volba technologie, postupu prací, materiálů, strojů a zařízení pro sériovou výrobu obuvi 3 Nutné
e23.D.3908 Posuzování kvality ušitých svršků a spodkových obuvnických polotovarů a materiálů 3 Nutné