Typ JP ID
Specializace 30049

Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích

Technik radiokomunikačních zařízení zajišťuje technický provoz zařízení rozhlasových a televizních vysílačů a zařízení radioreléových tras.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Technik telekomunikací a radiokomunikací
Příbuzné specializace: Technik kontrolor elektronických komunikací, Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích, Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích, Technik optických sítí, Dispečer provozu v elektronických komunikacích, Technik projektant v elektronických komunikacích, Technik sítí v elektronických komunikacích
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování provozu a údržby zařízení vysílačů a radioreléových tras.
 • Odstraňování poruch.
 • Zajišťování montáže.
 • Řízení skupiny zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 35228 - Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 35226 - Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (CZ-ISCO 3522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 029 Kč 39 802 Kč 77 394 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 764 Kč 32 195 Kč 46 680 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 36 382 Kč 33 679 Kč
35226 Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací - 33 045 Kč
35228 Revizní technici, inspektoři v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 45 474 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Samostatné zajišťování údržby složitých radiokomunikačních zařízení, popř. vedení údržbových čet technicky jednodušších radiokomunikačních stanic nebo provozních směn technicky složitých radiokomunikačních stanic. 7
Zajišťování technického provozu nebo údržby rozsáhlých a různorodých souborů radiokomunikačních zařízení radiokomunikačních stanic, popř. vedení směny technického provozu souboru radiokomunikačních zařízení. 6
Zajišťování technického provozu souborů radiokomunikačních zařízení. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru telekomunikace 2645M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace 2645L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Kompetenční požadavky

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0042 vysílací, telekomunikační, radiokomunikační a další spojovací zařízení a systémy 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.8424 Vedení příslušné dokumentace v oblasti radiokomunikačních zařízení 4 Nutné
e81.A.4421 Odstraňování poruch rozhlasových a televizních vysílačů aj. radiokomunikačních zařízení 4 Nutné
e81.Z.2426 Zajišťování provozu a údržby zařízení rozhlasových a televizních vysílačů aj. radiokomunikačních zařízení 4 Nutné
e81.Z.2427 Zajišťování montáže rozhlasových a televizních vysílačů aj. radiokomunikačních zařízení 4 Nutné
e81.Z.2428 Řízení skupin zaměstnanců v provozu a údržbě zařízení rozhlasových a televizních vysílačů aj. radiokomunikačních zařízení 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.