Typ JP ID
Povolání 103062

Obsluha zdvihacích pracovních plošin

Obsluha zdvihacích pracovních plošin zdvihá a polohuje personál včetně souvisejících pracovních nástrojů a materiálu v pracovní plošině (koši) do pracovní polohy.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Elevating Work Platforms Operator, Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zabezpečení pracovních prostorů zdvihací pracovní plošiny.
 • Kontrola zdvihací pracovní plošiny a její ustavení před započetím práce.
 • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení zdvihací pracovní plošiny před započetím práce.
 • Kontrola pracovní plošiny (koše) a ovládacích zařízení.
 • Řízení pohybu pracovní plošiny.
 • Vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu zdvihací pracovní plošiny.

CZ-ISCO

 • 83432 - Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení
 • 8343 - Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení (CZ-ISCO 8343)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 415 Kč 37 836 Kč 49 321 Kč - - -
Středočeský kraj 23 468 Kč 38 491 Kč 56 753 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 129 Kč 33 041 Kč 46 266 Kč - - -
Ústecký kraj 23 260 Kč 32 355 Kč 46 416 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 795 Kč 27 905 Kč 37 954 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 172 Kč 28 200 Kč 44 639 Kč - - -
Zlínský kraj 17 520 Kč 27 353 Kč 36 781 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 25 364 Kč 33 470 Kč 39 980 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení 32 283 Kč 26 709 Kč
83432 Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení 33 416 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava zdvihací pracovní plošiny ke konkrétní činnosti. 3
Pravidelná kontrola zdvihací pracovní plošiny – prohlídka před zahájením práce. 3
Zdvihání a polohování personálu (a souvisejících pracovních nástrojů a materiálu) do pracovní polohy. 3
Pohyb s obsluhou při zvednuté pracovní plošině. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.1802 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 3 Nutné
h27.D.2122 Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu zdvihací pracovní plošiny 3 Nutné
h27.D.2123 Aplikování požadavků na kontrolu zdvihací pracovní plošiny před započetím práce a vlastní manipulaci s pracovní plošinou 3 Nutné
h27.D.2124 Orientace v zakázaných manipulacích při práci zdvihací pracovní plošiny 3 Nutné
h27.B.0004 Obsluha zdvihací pracovní plošiny 3 Nutné
h27.D.2125 Dodržování zásad BOZP při práci zdvihací pracovní plošiny 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27._.0001 provozní dokumentace zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0004 všeobecné pojmy z oblasti zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0005 bezpečnost práce u zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0007 zabezpečovací zařízení zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0008 zakázané a rizikové manipulace u zdvihacích zařízení 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.