Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103430

Specialista služeb zákazníkům

Specialista služeb zákazníkům zajišťuje expertní podporu interním i externím zákazníkům obchodní společnosti, podílí se na řešení problémů a zpracovává analýzy a metodické postupy směřující k poskytování kvalitních služeb zákazníkům obchodní společnosti.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: zákaznický servis
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Pracovník distančního zákaznického servisu, Manažer call centra, Školitel operátorů zákaznické linky, Operátor zákaznické linky
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování konzultací zákazníkům v případě složitých problémů.
 • Aktivní podíl na udržování a rozvíjení vztahů se strategickými klienty.
 • Koordinace vyřizování stížností zákazníků, poskytování technických a cenových informací.
 • Akvizice nových zákazníků.
 • Tvorba analýz zákaznických požadavků.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování vzdělávání v oblasti komunikace se zákazníky.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praxe.
 • Technická příprava a podpora vzdělávacích kurzů.
 • Spolupráce s vedením vzdělávacího střediska, vnitropodnikovým útvarem vzdělávání.
 • Poskytovaní odborné supervize operátorům přímo na pracovišti.
 • Vedení a koordinace zaměstnanců, rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění, motivování, hodnocení zaměstnanců.
 • Příprava prezentací pro vzdělávání zákazníků.

CZ-ISCO

 • 24320 - Specialisté pro styk s veřejností
 • 2432 - Specialisté pro styk s veřejností

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté pro styk s veřejností (CZ-ISCO 2432)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 694 Kč 58 993 Kč 123 681 Kč - - -
Jihomoravský kraj 34 462 Kč 47 069 Kč 85 009 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 31 773 Kč 47 807 Kč 103 987 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2432 Specialisté pro styk s veřejností 53 930 Kč 38 737 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2432 Specialisté v oblasti styku s veřejností http://data.europa.eu/esco/isco/C2432

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Ekonomika a administrativa 63-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxN
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.C.2132 Vyřizování případných reklamací zákazníků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.Z.1121 Řízení týmu pracovníků v oblasti péče o zákazníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2212 Projednávání požadavků zákazníků v rámci zákaznického servisu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8151 Evidování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace nebo daného úřadu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.C.2221 Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.C.2001 Komunikace při styku s klienty a zákazníky 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2231 Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2232 Řešení náročných situací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2002 Obchodní jednání s klienty a obchodními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2022 Volba a aplikace vhodné techniky obchodního vyjednávání 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.C.3213 Komunikace po telefonu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.3214 Osobní komunikace s klienty a obchodními partnery 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.1029 Evidence portfolia zákazníků, obchodních partnerů a konkurence 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.9195 Orientace v obchodní činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11._.0001 marketing obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0002 trh, jeho subjekty a chování 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0003 průzkum trhu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.