Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5385

Kryptograf specialista

Kryptograf specialista řídí pracoviště kryptografické bezpečnosti a provádí specializované činnosti v oblasti kryptografických systémů.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Cryptographer, Kryptograf expert
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení pracoviště kryptografické bezpečnosti.
 • Provádění typových zkoušek a výchozích revizí kryptografických systémů.
 • Ověřování technologických postupů nově zaváděné kryptografické a zabezpečovací techniky.
 • Certifikace kryptografické techniky.
 • Základní aplikační výzkum a vývoj v oblasti kryptografie.
 • Tvorba pracovních postupů a instrukcí pro kryptografy.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 25290 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci
 • 2529 - Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2529)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 48 549 Kč 73 376 Kč 124 103 Kč - - -
Jihomoravský kraj 48 126 Kč 65 209 Kč 105 675 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2529 Specialisté v oblasti bezpečnosti dat a příbuzní pracovníci 70 906 Kč 49 775 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2529 Specialisté v oblasti databází a počítačových sítí jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2529

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská technika - elektrotechnická 2611T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.B.4411 Provádění typových zkoušek a výchozích revizí kryptografických systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.4552 Ověřování a certifikace nově zaváděné kryptografické a zabezpečovací techniky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.7411 Navrhování, tvůrčí aplikace a ověřování kryptografických technologických postupů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.7412 Základní aplikační výzkum a vývoj v oblasti kryptografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.7413 Tvorba pracovních postupů a instrukcí pro kryptografy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8411 Vedení komplexní dokumentace kryptografických pracovišť 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2411 Výkon samostatných, vysoce specializovaných odborných činností při vytváření a zpracovávání kryptografických materiálů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2551 Zabezpečování bezpečnostní správy rozsáhlých a složitých kryptografických systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1411 Řízení pracoviště kryptografické bezpečnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0041 kryptografie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.