Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 137

Dlaždič - asfaltér

Dlaždič - asfaltér provádí lemování vozovek a chodníků a bourání, opravy a pokládku kamenných a betonových dlažeb a asfaltových povrchů.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Paver, Asphalter, Asphalt layer, Floor tiler
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro pokládání dlažebních a asfaltových povrchů.
 • Vyměřování a vytyčování délky, výšky a směru plochy určené pro dláždění nebo asfaltování.
 • Úprava povrchů podkladů pro pokládku dlažeb.
 • Pokládání a opravy kamenných a zámkových chodníkových dlažeb.
 • Pokládání podkladových izolačních a ochranných asfaltových pásů.
 • Pokládání a opravy asfaltových povrchů litých nebo z obalované drti.
 • Spárování dlažeb.
 • Usazování obrubníků.
 • Ruční nebo strojní opracovávání dlažebních prvků.
 • Obsluha přepravníku a vařiče asfaltu.

CZ-ISCO

 • 71123 - Dlaždiči
 • 7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (CZ-ISCO 7112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 600 Kč 23 376 Kč 42 632 Kč 26 225 Kč 31 261 Kč 40 083 Kč
Středočeský kraj - - - 26 065 Kč 28 981 Kč 36 815 Kč
Ústecký kraj - - - 21 955 Kč 27 882 Kč 32 348 Kč
Královéhradecký kraj - - - 25 442 Kč 28 165 Kč 32 275 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 627 Kč 28 557 Kč 34 761 Kč
Jihomoravský kraj - - - 24 563 Kč 28 466 Kč 32 647 Kč
Zlínský kraj - - - 22 345 Kč 27 630 Kč 32 017 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 21 984 Kč 28 435 Kč 32 423 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 24 266 Kč 28 671 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7112 Zedníci a dlaždiči http://data.europa.eu/esco/isco/C7112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Dlaždičské práce 36-51-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru dlaždič-cestář, dlaždičské práce 3651E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Stavební práce 36-67-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce 3661H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru silničář, silničářské práce 3661E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru dlaždič-cestář, dlaždičské práce 3651H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dlaždič/dlaždička prefabrikovaných dlažeb (36-044-E)
 • Dělník/dělnice pro dlaždičské práce (36-001-E)
 • Asfaltér/asfaltérka (36-002-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.2002 Bourání dlažeb a obrubníků 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2041 Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek pro kladení a opravy chodníkových a vozovkových dlažeb z kamenných, betonových a jiných materiálů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3061 Provádění a opravy kamenných a betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3161 Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1044 Zhotovování a úprava podkladu pod dlažby 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.9896 Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb a asfaltových povrchů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6214 Spárování dlažeb maltou, asfaltem a jinými materiály 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.B.5603 Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské a asfaltérské práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g12._.0069 stroje a zařízení pro stavební práce a jejich obsluha - podle konkrétní specializace 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e63._.0013 druhy a vlastnosti betonu 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0023 asfalt, jeho vlastnosti 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0051 technologie dláždění a asfaltování 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Raynaudův syndrom
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.