Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5482

Scénograf

Scénograf vytváří návrhy scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhy loutek pro loutková divadla.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení a návrhů loutek.
 • Spolupráce s odbornými pracovníky dílen při realizaci návrhů.
 • Účast na osvětlovacích a technických zkouškách.
 • Spolupráce s režisérem při zkouškách.

CZ-ISCO

 • 26519 - Ostatní výtvarní umělci
 • 2651 - Výtvarní umělci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Výtvarní umělci (CZ-ISCO 2651)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 30 482 Kč 38 812 Kč 54 748 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2651 Výtvarní umělci 37 692 Kč 33 161 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2651 Výtvarní umělci http://data.europa.eu/esco/isco/C2651

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění 8206R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny výtvarných umění 8101R
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie a dějiny výtvarných umění 8101T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.7015 Vytváření návrhů loutek pro loutková divadla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7016 Vytváření návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2012 Koordinace scénografických prací ve spolupráci s odbornými pracovníky dílen při realizaci návrhů loutek pro loutková divadla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2013 Koordinace scénografických prací ve spolupráci s odbornými pracovníky dílen při realizaci návrhů scénických nebo kostýmních výprav představení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.4011 Spolupráce s režisérem při přípravách scénických nebo kostýmních výprav představení, účast na osvětlovacích a technických zkouškách 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0007 loutkoherectví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0063 osvětlovací technika, osvětlovací postupy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0021 scénografie, divadelní a filmové dekorace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0022 kostýmy pro film a divadlo 7 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.