Typ JP ID
Povolání 102559

Pomocný archivní pracovník

Pomocný archivní pracovník vykonává manipulační a pomocné práce v archivu.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: státní správa
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Manipulační práce s archiváliemi.
 • Umisťování archiválií do archivních obalů.
 • Deponování archiválií.
 • Vyhledávání archiválií.

CZ-ISCO

 • 44150 - Pracovníci evidence dat a archivů
 • 4415 - Pracovníci evidence dat a archivů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci evidence dat a archivů (CZ-ISCO 4415)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 635 Kč 33 852 Kč 44 540 Kč 26 285 Kč 32 879 Kč 44 886 Kč
Středočeský kraj - - - 24 816 Kč 31 027 Kč 38 874 Kč
Jihočeský kraj - - - 23 823 Kč 30 463 Kč 36 791 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 954 Kč 30 463 Kč 37 620 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 865 Kč 30 338 Kč 35 795 Kč
Ústecký kraj 22 305 Kč 25 353 Kč 29 961 Kč 23 555 Kč 29 740 Kč 37 621 Kč
Liberecký kraj - - - 23 778 Kč 30 783 Kč 39 520 Kč
Královéhradecký kraj 23 617 Kč 26 191 Kč 31 567 Kč 25 679 Kč 31 968 Kč 38 312 Kč
Pardubický kraj - - - 24 608 Kč 29 735 Kč 35 897 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 127 Kč 31 256 Kč 40 047 Kč
Jihomoravský kraj 25 703 Kč 31 929 Kč 40 292 Kč 24 506 Kč 30 235 Kč 37 714 Kč
Olomoucký kraj - - - 25 675 Kč 32 860 Kč 37 908 Kč
Zlínský kraj - - - 22 910 Kč 31 646 Kč 36 881 Kč
Moravskoslezský kraj 24 548 Kč 33 903 Kč 38 054 Kč 23 216 Kč 29 170 Kč 36 369 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4415 Pracovníci evidence dat a archivů 31 606 Kč 31 128 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE
KKOV Vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list xxxxC

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m22.A.6001 Fyzická péče o archiválie 2 Nutné
m22.D.1014 Orientace v lokačním přehledu archivních souborů 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m11._.0015 estetika 2 Nutné
m22._.0011 archivní teorie a praxe 2 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 1
a09 Plánování a organizování práce 1
a08 Řešení problémů 1
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 1
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 1
a03 Kreativita 1
a02 Kooperace (spolupráce) 2
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf