Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 25022

Geograf

Geograf provádí grafické zpracování geografických dat klasickým nebo automatizovaným způsobem podle odzkoušených a zavedených technologických postupů v geografickém informačním systému.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: geodézie a kartografie
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Geographer, Zeměměřič, Fotogrammetr, Fotogrammeter
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Měření a pořizování geografických dat v terénu.
 • Správa databázových souborů geografických dat.
 • Vyhodnocování a zpracovávání geografických dat a jejich aktualizace.
 • Odborné práce v geografických informačních systémech.
 • Spolupráce při tvorbě map a geografických bází dat.
 • Vedení předepsané dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31183 - Technici geografové
 • 3118 - Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3118)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 28 431 Kč 34 580 Kč 41 959 Kč
Jihočeský kraj 28 069 Kč 37 703 Kč 60 924 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 778 Kč 35 387 Kč 52 729 Kč - - -
Ústecký kraj 33 722 Kč 38 583 Kč 47 821 Kč 28 319 Kč 33 997 Kč 41 596 Kč
Královéhradecký kraj 24 401 Kč 25 262 Kč 52 877 Kč 29 158 Kč 34 090 Kč 42 814 Kč
Pardubický kraj - - - 26 588 Kč 32 127 Kč 37 055 Kč
Jihomoravský kraj 20 845 Kč 25 291 Kč 47 418 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 274 Kč 35 331 Kč 43 866 Kč 27 980 Kč 34 579 Kč 42 635 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3118 Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech 29 596 Kč 33 434 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3118 Technici kartografové, zeměměřiči a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3118

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru geodézie a kartografie 3646M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j15.D.1001 Měřické a výpočetní práce s využitím geografického navigačního satelitního systému, v rámci provádění odborných geografických prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.0003 Vedení příslušné dokumentace o provádění odborných geografických činností 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.0001 Sběr a pořizování geografických dat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.1009 Vedení a udržování databázových souborů geografických dat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.D.2008 Zpracování dat v geografickém informačním systému 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15.D.0002 Zpracování, vyhodnocování a kontrola geografických dat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15.C.2021 Spolupráce při tvorbě map a geografických bází dat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g15._.0001 kartografie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0002 topografie - místopis 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0004 katastr nemovitostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j15._.0000 geografie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0009 geografické informační systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0012 postupy práce s leteckými snímky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0010 kartografické informační systémy 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0006 geodézie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0008 fotogrammetrie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0014 metody a postupy zpracování geografických dat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.