Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102328

Asistent archeologa

Asistent archeologa provádí pomocné práce na archeologickém výzkumu, zpracovává, třídí, dokumentuje a eviduje archeologický materiál. Koordinuje činnost dalších terénních pracovníků archeologického výzkumu.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: vysokoškolské vzdělávání a věda
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Asistent archeologického výzkumu, Specialista archeologického výzkumu, Terénní technik archeologického výzkumu, Asistent vedoucího archeologického výzkumu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava podkladů z oblasti archeologie pro potřeby památkové péče.
 • Základní třídění, dokumentace a evidence archeologického materiálu.
 • Vyřizování organizačních a provozních věcí při archeologickém průzkumu a výzkumu.
 • Koordinace činnosti dalších terénních pracovníků archeologického výzkumu.
 • Zpracování rešerší archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.
 • Zpracování dílčích částí dokumentací výzkumů.

CZ-ISCO

 • 44150 - Pracovníci evidence dat a archivů
 • 4415 - Pracovníci evidence dat a archivů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci evidence dat a archivů (CZ-ISCO 4415)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 635 Kč 33 852 Kč 44 540 Kč 26 285 Kč 32 879 Kč 44 886 Kč
Středočeský kraj - - - 24 816 Kč 31 027 Kč 38 874 Kč
Jihočeský kraj - - - 23 823 Kč 30 463 Kč 36 791 Kč
Plzeňský kraj - - - 24 954 Kč 30 463 Kč 37 620 Kč
Karlovarský kraj - - - 25 865 Kč 30 338 Kč 35 795 Kč
Ústecký kraj 22 305 Kč 25 353 Kč 29 961 Kč 23 555 Kč 29 740 Kč 37 621 Kč
Liberecký kraj - - - 23 778 Kč 30 783 Kč 39 520 Kč
Královéhradecký kraj 23 617 Kč 26 191 Kč 31 567 Kč 25 679 Kč 31 968 Kč 38 312 Kč
Pardubický kraj - - - 24 608 Kč 29 735 Kč 35 897 Kč
Kraj Vysočina - - - 25 127 Kč 31 256 Kč 40 047 Kč
Jihomoravský kraj 25 703 Kč 31 929 Kč 40 292 Kč 24 506 Kč 30 235 Kč 37 714 Kč
Olomoucký kraj - - - 25 675 Kč 32 860 Kč 37 908 Kč
Zlínský kraj - - - 22 910 Kč 31 646 Kč 36 881 Kč
Moravskoslezský kraj 24 548 Kč 33 903 Kč 38 054 Kč 23 216 Kč 29 170 Kč 36 369 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4415 Pracovníci evidence dat a archivů 31 606 Kč 31 128 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium 79-41-K/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru historické vědy 7105R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru administrativa 6342L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru oceňování, uložení a prodej uměleckých předmětů 8248M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru geodézie a kartografie 3646M
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru antropologie 1512R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru teorie a dějiny výtvarných umění 8101R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242M
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru konzervátorství a restaurátorství 8242N

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.B.4001 Obsluha základních analytických přístrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34.A.6021 Manipulace s předměty a materiály při provádění archeologických výzkumných prací, zajišťovacích a záchranných výzkumů a průzkumů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.Z.2021 Koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť, zejména národních kulturních památek celostátního nebo mezinárodního rozsahu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34.D.9021 Zpracovávání komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků archeologických výzkumů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m11._.0017 zásady konzervátorských a restaurátorských prací 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0003 muzeologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0002 archeologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0001 historie 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0005 metodologie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
g15._.0001 kartografie 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
m11._.0001 umělecká malba 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i41._.0098 související právní předpisy 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.