Typ JP ID
Povolání 100245

Kameník

Kameník ručně a strojně dělí a opracovává přírodní nebo umělý kámen, zhotovuje, osazuje a opravuje kamenické výrobky a polotovary, osazuje a spáruje obklady a dlažby z kamenných desek a kvádrů a ručně a strojně seká písmo a ornamenty.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Lamač kamene, Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodného technologického a pracovního postupu pro provádění kamenických prací.
 • Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro kamenické práce.
 • Zaměření a výpočty ploch a spotřeby kamenických a doplňkových materiálů.
 • Ruční a strojní opracovávání přírodního a umělého kamene, polotovarů a výrobků.
 • Osazování a spárování kamenných bloků a dílů.
 • Obkládání vnitřních a venkovních stavebních ploch deskami z přírodního a umělého kamene.
 • Příprava vyrovnávacích, lepicích a spárovacích hmot pro kamenické práce.
 • Rytí nápisů a dekorativních prvků do přírodního a umělého kamene.
 • Opravy, údržba a povrchové úpravy dekoračních a užitkových výrobků z kamene.
 • Vedení příslušné technické nebo stavební dokumentace.

CZ-ISCO

 • 71130 - Kameníci, řezači a brusiči kamene
 • 7113 - Kameníci, řezači a brusiči kamene

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kameník 36-54-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce 3654H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Štípač/štípačka kamene (36-010-H)
 • Osazovač/osazovačka (36-011-H)
 • Písmák/písmačka (36-012-H)
 • Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě (36-015-H)
 • Dělník/dělnice v kamenické výrobě (36-016-E)
 • Brusič a frézař / brusička a frézařka kamene (36-007-H)
 • Lamač/lamačka (36-013-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.A.1035 Opracování kamenických výrobků na požadované rozměry, tvary a povrchy ručně a strojně 3 Nutné
g11.A.3170 Osazování a kotvení kamenických obkladů, dlažeb a schodů 3 Nutné
g11.A.2031 Broušení a leštění kamenických výrobků ručně a strojně 3 Nutné
g11.A.1037 Zhotovení písma a dekorativních prvků do kamene podle předloh nebo šablon ručně a strojně 3 Nutné
g11.D.1045 Čtení výkresů pro strojní opracování kamene 3 Nutné
g11.D.4070 Výpočet a vyměřování délek, výšek, sklonů, směrů a ploch pro osazování kamenických výrobků 3 Nutné
g11.A.6010 Kladení a upevňování kamenných bloků a desek 3 Nutné
e71.D.8213 Vedení technické dokumentace 3 Nutné
g11.A.1010 Kopírování a kreslení písma a ornamentů na hrubou nebo leštěnou kamennou plochu 3 Nutné
g11.D.9002 Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro frézování, broušení, leštění a řezání kamene 3 Nutné
g11.A.1012 Štípání různých druhů kamene ručně a strojně na kostky, mozaiky, řemínky a další druhy 3 Nutné
g11.B.1010 Obsluha a údržba strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m13._.0003 uměleckořemeslné zpracování kamene (kromě drahých kamenů) 3 Nutné
d14._.0003 úprava a zušlechťování hornin a nerostů 3 Nutné
e62._.0056 druhy přírodního kamene 3 Nutné
e62._.0057 technologie opracování přírodního kamene 3 Nutné
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 Nutné
d14._.0002 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti těžby a úpravy nerostných surovin 3 Výhodné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 Nutné
g11._.0058 technologie kamenických prací 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 0
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 0
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 0
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.