Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102516

Taneční mistr

Taneční mistr organizuje a vede taneční kurzy pro děti, dospělé a seniory se zaměřením na výuku základních tanečních dovedností a způsobů chování ve společnosti.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: sport
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Instruktor společenského tance, Lektor společenského tance, Učitel společenského tance
Nadřízené povolání: Lektor tance
Příbuzné specializace:
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sestavení programu kurzu společenského tance.
 • Sestavení jednorázové lekce společenského tance.
 • Vedení výuky společenského tance v kurzech a jednorázových lekcích (standardní tance, latinsko-americké tance dle uznané standardizované techniky standardních a latinsko-amerických tanců, další tance z prostředí českého i světového společenského života).
 • Předvedení figurací a vazeb společenských tanců.
 • Sestavení lekce pro specifické taneční skupiny (např. účastníci se zdravotním postižením).
 • Výuka etikety v nejrůznějších společenských situacích.
 • Organizační zajištění tanečního kurzu (prostor, hudební doprovod).
 • Organizační zajištění doplňkových akcí jako jsou plesy, předtančení, soutěže.
 • Poradenství v oblasti společenského tance a etikety.
 • Choreografická činnost v oblasti společenského tance.
 • Účast v porotě tanečních soutěží společenského tance.
 • Publikační činnost v oblasti společenského tance a etikety.
 • Poskytování první pomoci.

CZ-ISCO

 • 23550 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách
 • 2355 - Lektoři a učitelé umění na ostatních školách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Lektoři a učitelé umění na ostatních školách (CZ-ISCO 2355)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 38 280 Kč 44 589 Kč 51 466 Kč
Středočeský kraj - - - 36 243 Kč 42 567 Kč 48 866 Kč
Jihočeský kraj - - - 36 746 Kč 43 756 Kč 50 541 Kč
Plzeňský kraj - - - 38 185 Kč 44 153 Kč 49 552 Kč
Ústecký kraj - - - 36 861 Kč 43 144 Kč 47 447 Kč
Liberecký kraj - - - 37 329 Kč 43 345 Kč 47 231 Kč
Královéhradecký kraj - - - 35 394 Kč 39 942 Kč 44 861 Kč
Pardubický kraj - - - 36 818 Kč 44 019 Kč 50 811 Kč
Jihomoravský kraj - - - 36 244 Kč 42 258 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 37 173 Kč 43 467 Kč 50 035 Kč
Zlínský kraj - - - 40 068 Kč 46 825 Kč 58 877 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 35 616 Kč 42 905 Kč 49 253 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách - 42 886 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž prachem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče 75xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru tanec 8246N
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru tělesná výchova a sport 7401T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11.D.6054 Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby tanečních mistrů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.7001 Sestavení programu kurzu společenského tance 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.6027 Vedení výuky společenského tance v kurzu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.7002 Modifikace výuky pro specifické taneční skupiny 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.Z.5001 Organizační zajištění kurzu společenského tance 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.1033 Orientace v oblasti etikety pro potřeby tanečních mistrů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.1001 Poskytování poradenství v oblasti společenského tance a etikety 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.3014 Hodnocení výkonu soutěžících při tanečních soutěžích 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.1075 Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při tanečních aktivitách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7108 Poskytování první pomoci pro potřeby tanečních mistrů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.7003 Tvorba choreografie předtančení a tanečních ukázek 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.Z.5002 Organizační zajištění plesů, tanečních soutěží, přednášek 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0003 anatomie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11._.0005 fyziologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0001 obecná pedagogika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14._.0001 hudba 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14._.0081 standardní tanec 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14._.0082 latinsko-americké tance 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14._.0083 tance běžné v prostředí společenského života 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0009 etiketa ve společnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14._.0080 historie společenského tance 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.