Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103010

Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz

Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz provádí kontrolu zásilek za využití rentgenu a rozděluje je podle celních předpisů, hodnotí jejich obsah vzhledem k bezpečnostním opatřením.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Celní deklarant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení procesů dle provozních předpisů a poštovních podmínek týkajících se mezinárodního poštovního provozu při zpracování zásilek.
 • Kontrola zásilek pro vykartování za využití rentgenu.
 • Hodnocení obsahu zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením, zákazům a omezením.
 • Zpracování poštovních zásilek a dokladů podléhajících celní kontrole.
 • Softwarová evidence poštovních zásilek po provedené vnitřní kontrole zboží.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Logistické a finanční služby 37-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika pošt 3742M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.B.4004 Kontrola zásilek po vykartování za využití rentgenu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.C.1002 Zpracovávání poštovních zásilek a dokladů podléhajících celní kontrole 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.1003 Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách týkajících se mezinárodního poštovního provozu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.1017 Hodnocení obsahu zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením, zákazům a omezením 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.1020 Softwarová evidence poštovních zásilek po provedené vnitřní kontrole zboží 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.8121 Vedení dokumentace týkající se deklarace jednotlivých přepravovaných zásilek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, technické normy, ceníky, poštovní tajemství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0031 spojový zeměpis 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf