Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102713

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin

Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin stanovuje časovou vhodnost sběru, provádí přípravu pracoviště a sběr reprodukčního materiálu lesních dřevin včetně jeho zabezpečení a zpracování administrativních podkladů.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení druhové, časové a fyziologické vhodnosti sběru reprodukčního materiálu.
 • Zpracování administrativních podkladů pro povolení sběru reprodukčního materiálu a k jeho identifikaci a uvedení do oběhu.
 • Příprava pracoviště a trhačských pomůcek.
 • Kontrola a údržba trhačských pomůcek.
 • Sběr reprodukčního materiálu ze stojících stromů, keřů a z pokácených stromů.
 • Ošetření a krátkodobé skladování reprodukčního materiálu.
 • Zajišťování spolupráce s orgány státní správy.

CZ-ISCO

 • 93339 - Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)
 • 9333 - Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) (CZ-ISCO 9333)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 860 Kč 22 857 Kč 35 638 Kč 22 506 Kč 28 928 Kč 34 972 Kč
Středočeský kraj 15 659 Kč 25 343 Kč 36 477 Kč 20 498 Kč 24 705 Kč 32 230 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 338 Kč 25 917 Kč 32 565 Kč
Plzeňský kraj 23 202 Kč 32 371 Kč 38 875 Kč 25 338 Kč 29 208 Kč 32 077 Kč
Ústecký kraj - - - 16 342 Kč 22 918 Kč 30 423 Kč
Královéhradecký kraj - - - 19 448 Kč 26 066 Kč 32 495 Kč
Pardubický kraj 16 123 Kč 25 592 Kč 33 199 Kč 20 348 Kč 24 483 Kč 29 861 Kč
Kraj Vysočina 17 926 Kč 26 876 Kč 34 478 Kč 22 490 Kč 25 816 Kč 30 513 Kč
Jihomoravský kraj 14 603 Kč 23 751 Kč 32 264 Kč 20 446 Kč 26 619 Kč 31 290 Kč
Olomoucký kraj 15 693 Kč 24 362 Kč 33 580 Kč 21 685 Kč 26 540 Kč 29 853 Kč
Zlínský kraj 18 292 Kč 23 402 Kč 34 761 Kč 14 887 Kč 23 119 Kč 27 306 Kč
Moravskoslezský kraj 14 625 Kč 21 898 Kč 31 834 Kč 18 511 Kč 23 424 Kč 31 150 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) 24 462 Kč 26 079 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
9333 Pomocní manipulační pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C9333

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Pracovní doba, směnnost x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnické práce 41-56-E/01
RVP Lesní mechanizátor 41-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce 4156E

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Lesnictví 41-46-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesní hospodářství 4146L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru lesní hospodářství 4146J

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Sběrač a trhač / sběračka a trhačka reprodukčního materiálu lesních dřevin (41-069-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Osvědčení odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách podle nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a směrnice 2001/45/ES

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.Z.1321 Řízení sběru semen lesních dřevin 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.A.6023 Výstup do korun stromů, sběr semen a roubů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.A.6025 Sběr semen a plodů lesních dřevin, péče o sebrané plody a semena 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.C.2781 Zajišťování spolupráce s orgány státní správy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.D.1032 Orientace v geometrických plánech a mapách užívaných v lesním hospodářství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.A.5010 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.D.6181 Posouzení zdravotního stavu dřeviny 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c13.D.1002 Určování druhů dřevin, jejich plodů a semen 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.1003 Vedení agendy související se sběrem reprodukčního materiálu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.D.1004 Příprava na sběračské práce a péče o sebrané plody a semena 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c13.A.1003 Výstup do korun stromů a jiné metody realizace sběru semen a plodů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0001 semenářství a školkařství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0005 pěstování lesa 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0006 lesnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0062 ochrana lesa a prostředí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.