Typ JP ID
Specializace 102432

Fotograf architektury a krajiny

Fotograf architektury a krajiny provádí digitální a analogovou technikou fotografování architektury a krajiny, úpravy a korekce fotografického obrazu a jeho přípravu pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Photgrapher
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola a vyhodnocování požadavků v objednávkách.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Příprava fotografických přístrojů, nástrojů, pomůcek a měřících přístrojů.
 • Volba adekvátního druhu fotografické techniky pro fotografování architektury a krajiny.
 • Volba kompozice.
 • Využití perspektivního zkreslení.
 • Volba vhodného osvětlení, využití denního a umělého světla včetně kombinace světlených zdrojů.
 • Volba správné expozice.
 • Zhotovení snímku architektury.
 • Zhotovení snímku krajiny.
 • Vytvoření panoramatické fotografie.
 • Optimalizace velkých světelných kontrastů při fotografování krajiny architektury.
 • Příprava zařízení pro zpracování digitálního obrazu.
 • Úpravy digitálního obrazu v grafických programech a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Prezentace a tvorba portfolia.

CZ-ISCO

 • 34313 - Techničtí fotografové
 • 34311 - Umělečtí, reklamní fotografové
 • 3431 - Fotografové

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Fotografové (CZ-ISCO 3431)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 548 Kč 40 188 Kč 55 517 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3431 Fotografové 32 917 Kč 31 976 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Snímky památek před a po restaurování. 4
Fotografování exteriéru stavby. 4
Fotografování interiéru stavby. 4
Fotografování architektury pro potřeby katalogizace a prezentace. 4
Fotografování krajiny pro propagační materiály. 4
Fotografování krajiny pro ekologický výzkum. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Fotograf 34-56-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Fotograf  34-56-L/51
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru fotograf, fotografické práce 3456H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxE
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxH
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Fotograf architektury a krajiny (34-039-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.1160 Orientace ve fotografických přístrojích, fotografickém příslušenství a záznamových médiích 4 Nutné
m16.D.2013 Volba vhodného druhu fotografické techniky pro fotografii architektury a krajiny 4 Nutné
m15.D.2002 Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování 4 Nutné
m16.D.2016 Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru 4 Nutné
m16.F.2098 Fotografování architektury (exteriér a interiér) 5 Nutné
m16.F.2096 Fotografování krajiny 4 Nutné
m16.F.3001 Úprava snímku s využitím grafických programů 5 Nutné
m16.F.3004 Příprava snímku pro další zpracování 4 Nutné
m16.B.4001 Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně 4 Nutné
m16.B.4013 Archivování obrazových materiálů a digitálních dat 4 Nutné
m16.F.3003 Příprava digitálního obrazu pro export na web 4 Nutné
i31.D.8047 Vedení povinné dokumentace 4 Nutné
m16.C.2040 Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0013 počítačové zpracování digitální fotografie 4 Nutné
m16._.0011 fotografování (osvětlení, kompozice, technologie) 5 Nutné
m16._.0016 fotografické přístroje a technika 4 Nutné
m15._.0063 osvětlovací technika, osvětlovací postupy 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 4
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 4
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.