Typ JP ID
Povolání 30384

Designer výrobků specialista

Designer výrobků specialista navrhuje a vytváří nové tvary nejsložitějších průmyslových výrobků podle vlastních výtvarných koncepcí nebo vývojových trendů.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Řízení práce týmu designerů.
 • Spolupráce při uplatnění nových návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Posuzování výtvarné stránky konstrukčních a projektových řešení.
 • Sledování vývojových trendů.
 • Vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Spolupráce při zajišťování podkladů pro projekty technického a technologického rozvoje a modernizaci výrobního procesu.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21631 - Průmysloví a produktoví designéři
 • 2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři (CZ-ISCO 2163)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 34 620 Kč 76 367 Kč 126 398 Kč - - -
Jihomoravský kraj 35 534 Kč 49 610 Kč 68 126 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 46 180 Kč 31 524 Kč
21631 Průmysloví a produktoví designéři 46 406 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Koordinace a usměrňování činnosti designérů. Řízení projektových prací. 11
Navrhování a vytváření nejnáročnějších modelů, tvarů a vzorů nejsložitějších průmyslových výrobků. Utváření a uplatňování vlastních nových prvků, směrů a módních proudů výtvarného řešení výrobků. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru výtvarná umění 8206T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru polygrafie 3441T

Kompetenční požadavky

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12._.0001 design průmyslových výrobků 7 Nutné
m12._.0002 obalový design 4 Výhodné
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 7 Výhodné
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 7 Výhodné
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 7 Výhodné
e23._.0001 technické kreslení v obuvnictví a zpracování usní 7 Výhodné
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 7 Nutné
e31._.0023 dřevěné modely, druhy, tvary, způsoby konstrukce 7 Výhodné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 7 Výhodné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 7 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 7 Výhodné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 7 Výhodné
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.8012 Vedení dokumentace o navrhování a vytváření modelů nových tvarů průmyslových výrobků nebo jejich částí 7 Nutné
m12.D.9011 Sledování výtvarných trendů v oblasti designu průmyslových výrobků, sledování využívání nových a efektivních materiálů 7 Nutné
m12.Z.2014 Spolupráce s výrobci a zákazníky při realizaci návrhů designu průmyslových výrobků v etapě vývoje a výroby 7 Nutné
m12.D.2011 Zpracovávání koncepce rozvoje designu průmyslových výrobků 7 Nutné
m12.D.3012 Posuzování výtvarné stránky konstrukčních a projektových řešení designu průmyslových výrobků 7 Nutné
m12.D.7014 Vymýšlení a navrhování nejnáročnějších modelů a vzorů nejsložitějších průmyslových výrobků při uplatňování vlastních nových prvků, směrů a módních trendů designu 7 Nutné
m12.A.3015 Sestavování a vytváření nejnáročnějších modelů a vzorů nejsložitějších průmyslových výrobků při uplatňování vlastních nových prvků, směrů a módních trendů designu 7 Nutné
m12.Z.2011 Koordinace a usměrňování činnosti designérů při navrhování nových tvarů průmyslových výrobků, řízení projektových prací 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon typové pozice

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.