Typ JP ID
Povolání 102073

Servisní technik metalických sítí

Servisní technik metalických sítí vykonává údržbu a opravy metalických sítí, služeb na těchto sítích a koncových zařízeních.

Odborný směr: Elektronické komunikace
Odborný podsměr: montáž a opravy komunikačních sítí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Technik odstranění poruch v metalické síti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Lokalizace a odstranění poruch hlasových služeb.
 • Lokalizace a odstranění poruch na sdružovacích zařízeních (PCM, koncentrátor …).
 • Lokalizace a odstranění poruch datových služeb (internet, VOIP, IPTV…).
 • Nastavení parametrů sítě pro datový přenos.
 • Propojení hlasové a datové cesty v metalické síti.
 • Měření parametrů sítě (odpor smyčky, izolační stav vedení, odporové a kapacitní nerovnováhy). Měření strukturované kabeláže.
 • Měření parametrů služby (odstup signál – šum, útlum …). Vyhodnocení zjištěných dat.
 • Instalace a reinstalace SW koncových zařízení. Nastavení služby.
 • Návrh provedení úprav v metalické síti pro zlepšení přenosových parametrů.
 • Náčrt navržených úprav.
 • Zpracování odhadu nákladů realizace provedení úprav v metalické síti.
 • Drobné opravy rozvaděčů. Preventivní údržba.

CZ-ISCO

 • 35226 - Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 74220 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií
 • 3522 - Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací
 • 7422 - Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací (CZ-ISCO 3522)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 029 Kč 39 802 Kč 77 394 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 764 Kč 32 195 Kč 46 680 Kč - - -

Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 7422)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 22 831 Kč 29 282 Kč 49 656 Kč - - -
Jihočeský kraj 18 439 Kč 24 123 Kč 44 716 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 568 Kč 36 845 Kč 59 247 Kč - - -
Ústecký kraj 25 317 Kč 35 721 Kč 45 508 Kč - - -
Liberecký kraj 25 467 Kč 33 990 Kč 48 986 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 558 Kč 39 996 Kč 56 238 Kč - - -
Zlínský kraj 27 898 Kč 37 293 Kč 54 892 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 085 Kč 28 498 Kč 47 734 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3522 Technici v oblasti telekomunikací a radiokomunikací 36 382 Kč 33 679 Kč
7422 Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií 32 272 Kč 26 557 Kč
35226 Technici přístrojů, strojů a zařízení v oblasti telekomunikací a radiokomunikací - 33 045 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Nastavení parametrů sítě pro datový přenos 6
Měření parametrů služby 6
Měření parametrů vedení 6
Návrhy úprav sítě 6
Správce metalické přístupové sítě 6
Lokalizace a odstranění poruch hlasových služeb 5
Lokalizace a odstranění poruch datových služeb 5
Instalace a reinstalace SW koncových zařízení. Nastavení služby 5
Preventivní údržba 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Telekomunikace 26-45-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika 2641L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika 2641M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Servisní technik metalických sítí (26-056-M)

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 4 Nutné
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 4 Nutné
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 4 Nutné
e81._.0004 měření elektrických veličin 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81.D.4024 Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocování naměřených hodnot 4 Nutné
e71.D.1950 Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických slaboproudých zařízeních 4 Nutné
e81.A.4431 Odstraňování poruch telekomunikačních sítí 4 Nutné
e81.D.8437 Vedení příslušné dokumentace v oblasti telekomunikačních sítí 4 Nutné
e81.Z.2436 Zajišťování technického provozu a údržby telekomunikačních sítí 4 Nutné
e81.Z.2437 Zajišťování montáže telekomunikačních sítí 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.