Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 7670

Baletní mistr

Baletní mistr připravuje nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety v úzké spolupráci s choreografem inscenace, sleduje výkony členů baletního souboru při zkouškách a představeních a navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: tanec
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Ballet master
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při hodnocení členů baletního souboru, spoluvytváření pracovních plánů souboru.
 • Prohlubování technické a interpretační úrovně členů baletního souboru prostřednictvím baletních a tanečních tréninků.
 • Umělecký dozor při představeních.
 • Spolupráce s ostatními inscenátory na koncepcích inscenací a při výběru umělců pro jednotlivé role.
 • Umělecké vedení umělců při nácviku nového díla.
 • Nastudování děl s interprety a jejich umělecké vedení při zkouškách.
 • Nastudování baletního díla podle pokynů choreografa.

CZ-ISCO

 • 26531 - Taneční a baletní mistři
 • 2653 - Tanečníci a choreografové

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2653 Tanečníci a choreografové http://data.europa.eu/esco/isco/C2653

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru taneční umění 8202T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru tanec 8246N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru taneční umění 8202R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.D.3012 Posuzování tanečních výkonů a odhalování nedostatků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.2002 Spolupráce s ostatními inscenátory na koncepci a podobě tanečních a baletních inscenací a výběru interpretů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.F.2019 Navrhování inscenačního ztvárnění baletních, tanečních, pantomimických děl a pohybových složek činoherních, operetních, operních, muzikálových představení a tanečních dramatických děl v divadlech 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
m14.C.6026 Udržování taneční úrovně tanečníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.6023 Nastudování baletních rolí s interprety 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0004 tanec a balet 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0016 výuka uměleckých disciplin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.