Typ JP ID
Specializace 102406

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů

Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů zhotovuje, připravuje a kontroluje tiskové podklady podle příslušných normativů v elektronické formě a produkuje tištěné materiály na jedno a vícebarvových digitálních tiskových strojích.

Odborný směr: Polygrafie
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Printer
Nadřízené povolání: Operátor digitálních tiskových strojů
Příbuzné specializace: Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zhotovení archové elektronické montáže a obsluha řídící jednotky RIP včetně periférii.
 • Příprava potiskovaných matriálů materiálů včetně barevných inkoustů a tekutých tonerů.
 • Převzetí a aplikace datových souborů pro tisk na digitálních strojích.
 • Příprava tisku a seřízení tiskových i netiskových funkčních celků digitálního tiskového stroje k bezchybné produkci.
 • Výroba jedno a vícebarevných tištěných materiálů do formátu B2.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Barevná kalibrace digitálního tiskového stroje.

CZ-ISCO

 • 73220 - Tiskaři
 • 7322 - Tiskaři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Tiskaři (CZ-ISCO 7322)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 21 598 Kč 36 104 Kč 52 516 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 465 Kč 32 530 Kč 38 460 Kč - - -
Pardubický kraj 21 707 Kč 27 554 Kč 49 329 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 860 Kč 31 162 Kč 44 241 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 598 Kč 29 997 Kč 43 244 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7322 Tiskaři 30 188 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Vícebarevný tisk akcidenčních tiskovin doplněný dvěma nebo čtyřmi dalšími barvami do formátu B2 inkoustovou a elektrografickou technologií digitálního tisku na vícebarvových digitálních strojích. 8
Vícebarevný nátisk akcidenčních tiskovin doplněný dvěma nebo čtyřmi dalšími barvami do formátu B2 inkoustovou a elektrografickou technologií digitálního tisku na vícebarvových digitálních strojích. 8
Barevné kalibrace vícebarvového digitálního stroje do formátu B2. 8
Příprava tiskového stroje k tisku, nastavení tiskových hlav ve fázích zabarvení tisku, nastavení všech tiskových i netiskových funkčních celků jedno a vícebarvového digitálního stroje. 7
Vícebarevný tisk akcidenčních tiskovin do formátu B2 inkoustovou a elektrografickou technologií digitálního tisku na vícebarvových digitálních strojích. 7
Zhotovení archové elektronické montáže a obsluha řídící jednotky RIP jedno a vícebarvového digitálního stroje. 6
Jednobarevný tisk akcidenčních tiskovin do formátu B2 elektrografickou technologií digitálního tisku na jednobarvových digitálních strojích. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-H/01
RVP Tiskař na polygrafických strojích 34-52-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru tiskař na polygrafických strojích, tiskařské práce 3452L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxH
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxL

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů (34-033-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.2930 Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích 3 Nutné
m16.D.2941 Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích 3 Nutné
m16.D.3062 Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, inkoustů či tonerů na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích 3 Nutné
m16.A.4046 Příprava a seřízení jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů 3 Nutné
m16.B.1058 Dodržení normativu při tisku celé zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích 3 Nutné
m16.A.6014 Dokončení tisku, předání zakázky na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích 3 Nutné
m16.A.4013 Kontrola, údržba a čištění jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů 3 Nutné
m16.B.2037 Obsluha řídící (RIP) jednotky včetně periférií na jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojích 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0026 tisk na velkoformátových strojích 3 Nutné
m16._.0027 základní funkce a údržba tiskařských strojů 3 Nutné
m16._.0021 polygrafické materiály 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 2
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 2
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.