Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101228

Pracovník poštovní přepravy I

Pracovník poštovní přepravy I zabezpečuje činnosti vykonávané v přepravním centru.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Sortovač
Nadřízené povolání: Operátor poštovního provozu
Příbuzné specializace: Pracovník poštovní přepážky, Poštovní doručovatel, Pracovník vnitřní poštovní služby II,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího do přepravního centra a odcházejícího z něj.
 • Vykládka a nakládka materiálu z poštovního kurzu (dopravních prostředků).
 • Třídění zásilek do předepsaných směrů a na předepsané skupiny.
 • Zajišťování elektronické evidence zásilek v systému T&T (snímání čárových kódů zásilek).

CZ-ISCO

 • 44124 - Třídiči poštovních zásilek
 • 4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) (CZ-ISCO 4412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 019 Kč 28 889 Kč 36 440 Kč 23 463 Kč 32 468 Kč 43 911 Kč
Středočeský kraj 22 640 Kč 24 758 Kč 31 071 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 034 Kč 23 757 Kč 28 371 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 508 Kč 24 488 Kč 29 874 Kč - - -
Karlovarský kraj 21 870 Kč 23 671 Kč 26 525 Kč - - -
Ústecký kraj 22 077 Kč 24 376 Kč 28 813 Kč - - -
Liberecký kraj 22 191 Kč 23 890 Kč 27 516 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 699 Kč 24 303 Kč 28 103 Kč - - -
Pardubický kraj 22 375 Kč 24 898 Kč 29 077 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 940 Kč 23 725 Kč 27 557 Kč - - -
Jihomoravský kraj 22 530 Kč 25 831 Kč 31 750 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 270 Kč 25 269 Kč 29 627 Kč - - -
Zlínský kraj 21 913 Kč 23 848 Kč 27 492 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 225 Kč 24 359 Kč 28 875 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 25 192 Kč 29 855 Kč
44124 Třídiči poštovních zásilek 26 572 Kč 29 212 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru manipulant poštovního provozu a přepravy 3751H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru manipulant poštovního provozu a přepravy 3751E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník/pracovnice poštovní přepravy I (37-021-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.B.4001 Obsluha mechanizační techniky při třídění zásilek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.A.6005 Třídění poštovních zásilek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26.D.1007 Orientace v provozních předpisech a technologických postupech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, ceníky, poštovní tajemství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0022 organizace poštovní přepravy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h26._.0031 spojový zeměpis 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.4 Kompetence k řešení problémů 1
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.