Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5450

Hlasový pedagog

Hlasový pedagog připravuje umělce na technické zvládnutí pěveckých rolí nebo vokálních partů.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: hudba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Zpěvák
Příbuzné specializace: Sbormistr, Zpěvák sólista, Zpěvák člen sboru a souboru
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Udržování technické úrovně zpěvu podle potřeby sólistů i členů sboru.
 • Příprava umělců na technické zvládnutí díla.
 • Nastudování díla s jednotlivými interprety podle požadavků a záměrů tvůrců.
 • Hodnocení výkonů umělců při představeních.
 • Odborné vedení při zkouškách.

CZ-ISCO

 • 22662 - Logopedi (kromě klinických logopedů)
 • 2266 - Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2266 Specialisté v oblasti audiologie a klinické logopedie http://data.europa.eu/esco/isco/C2266

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru hudební umění 8201T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru zpěv 8245N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hudební umění 8201R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru zpěv 8245M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14.D.3011 Posuzování pěveckých výkonů a odhalování nedostatků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.6017 Udržování interpretační úrovně zpěvu sólistů a členů uměleckého souboru 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.C.6018 Nastudování technické stránky pěveckých interpretací s jednotlivými interprety 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m14._.0003 zpěv 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0001 obecná pedagogika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0016 výuka uměleckých disciplin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.