Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 100925

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat

Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat pečuje o kožešinová zvířata dle zásad welfare.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Stock breeder, Ošetřovatel zvířat
Nadřízené povolání: Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat
Příbuzné specializace: Chovatel a ošetřovatel prasat, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců, Chovatel a ošetřovatel skotu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Krmení a napájení.
 • Čištění a desinfekce chovných a pomocných prostor.
 • Hodnocení exterieru zvířat, sestavování chovných skupin a připařovacích plánů.
 • Řízení procesu reprodukce a kontrola porodů.
 • Odchov mláďat.
 • Označování zvířat a vedení chovatelské evidence.
 • Kontrola zdravotního stavu a podávání léčiv.
 • Usmrcování zvířat dle zásad welfare a stahování kůží
 • Ošetřování, hodnocení a třídění stažených kožek.
 • Obsluha běžných technologických zařízení používaných v chovu kožešinových zvířat.

CZ-ISCO

 • 61214 - Chovatelé a ošetřovatelé kožešinových zvířat
 • 6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) (CZ-ISCO 6121)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj - - - 24 797 Kč 30 142 Kč 36 400 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 27 553 Kč 30 952 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
6121 Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) http://data.europa.eu/esco/isco/C6121

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zemědělec - farmář 41-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce 4151E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153E

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.A.4201 Údržba objektů a správného mikroklimatu v objektech pro chov kožešinových zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.6098 Manipulace s kožešinovými zvířaty při usmrcování podle pravidel welfare 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8004 Krmení a napájení kožešinových zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8005 Příprava a dávkování krmiv pro kožešinová zvířata 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8140 Péče o zdraví kožešinových zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8426 Asistence při inseminacích, připouštěních, porodech, veterinárních zákrocích u kožešinových zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8427 Plemenitba kožešinových zvířat a vedení porodů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8428 Péče o narozená kožešinová zvířata a o jejich správný růst 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.B.5006 Obsluha mechanizačních prostředků v chovech kožešinových zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11._.0001 porody a líhnutí různých druhů zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0033 zařízení a technologie v živočišné výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0041 zásady chovu hospodářských zvířat a jejich produkce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0022 hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.