Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6784

Vrchní osvětlovač

Vrchní osvětlovač komplexně řídí práce při zasvětlování natáčených scén.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Illuminator
Nadřízené povolání: Asistent kameramana
Příbuzné specializace: Ostřič, Pomocný kameraman, Švenkr
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce s kameramanem při zasvětlování natáčených scén.
 • Navrhování technického řešení zasvětlování natáčecích scén.
 • Řízení a organizování kolektivu osvětlovačů, koordinování přípravných a likvidačních prací.
 • Určování volby ochrany před nebezpečným dotykovým napětím s ohledem na druh prostoru a prostředí.

CZ-ISCO

 • 35211 - Zvukaři a osvětlovači
 • 3521 - Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů (CZ-ISCO 3521)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 257 Kč 38 516 Kč 52 097 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 050 Kč 34 475 Kč 45 199 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů 36 760 Kč 31 003 Kč
35211 Zvukaři a osvětlovači 32 961 Kč 30 776 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3521 Technici vysílání a obsluha záznamu zvuku http://data.europa.eu/esco/isco/C3521

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Multimediální tvorba 82-41-M/17
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru audiovizuální tvorba a výroba 8243M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektronika 2643M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektronika 2643L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná elektronika 2646M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru aplikovaná elektronika 2646L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru fotograf, fotografické práce 3456H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15.D.1631 Orientace v postupech a metodách zesvětlování natáčených filmových, divadelních a televizních scén 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.3631 Posuzování realizace zasvětlení natáčených scén a určování volby ochrany před nebezpečným dotykovým napětím s ohledem na druh prostoru, prostředí a platné normy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.D.7631 Navrhování technického řešení zesvětlování natáčecích scén, spolupráce s kameramanem 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.A.4631 Samostatné operativní provádění údržby a oprav pohyblivých kamerových a osvětlovacích prostředků a zařízení pro montáž všech typů snímacích ramen a videokamer 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.Z.4631 Řízení kolektivu osvětlovačů při zasvětlování velkých scén, zajišťování technicky náročných světelných podmínek dle tvůrčích záměrů, včetně používání předních i zadních projekcí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15.Z.4632 Řízení montážních prací při stavbách drah pro pohyblivé kamerové prostředky, kamerových a osvětlovacích ramp, při dodržování platných bezpečnostních předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m15._.0061 snímací technika, práce s kamerou, natáčení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m15._.0063 osvětlovací technika, osvětlovací postupy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0073 technologie filmové výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m15._.0074 technologie televizní výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.