Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103227

Psycholog ozbrojených sil ČR

Psycholog ozbrojených sil ČR provádí komplexní specializovanou činnost v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory v civilních i specifických bojových podmínkách. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Odborný směr: Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost
Odborný podsměr: ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Psycholog, Psychologist, Poručík, Nadporučík, Kapitán, Major, Podplukovník, Plukovník, Starší psycholog, Starší psycholog - specialista, Vedoucí starší psycholog
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 01102 - Vyšší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01102 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách - 68 895 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru psychologie 7701T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie 77xxT

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j31.D.2221 Zpracovávání návrhů opatření k aplikaci poznatků psychologie při výcviku jednotlivců a skupin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.6222 Provádění psychosociálních vyšetření a diagnostiky v předmanželské, manželské a rodinné sféře 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.8001 Vedení příslušné dokumentace o psychologické činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.7221 Poskytování psychoterapeutických služeb včetně poskytování krizové intervence 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.2232 Zpracovávání metodik a postupů pro psychologická vyšetření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.6232 Provádění psychologických vyšetření a diagnostiky (např. pro ověřování způsobilosti zaměstnanců k výkonu některých prací nebo za účelem zvyšování pracovní motivace apod.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.1231 Poskytování poradenství, včetně kariérního 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i52.D.2514 Zpracovávání vzdělávacích projektů, metodik výuky a výcviku, vedení jejich realizace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.3001 Posuzování osobních schopností a dovedností jedince 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.6001 Posuzování osobnostních předpokladů jedince 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.2001 Volba a vhodná aplikace psychodiagnostických metod 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.D.1004 Řešení výzkumných psychologických úkolů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31.C.1001 Přednášková a vzdělávací činnost v oblasti psychologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k16._.0022 psychoterapie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0011 psychodiagnostika 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0003 psychologie 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0026 psychologie pro vzdělávání dospělých 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0004 psychologie osobnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 5
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf