Typ JP ID
Specializace 31007

Montér mechanických zábran

Montér mechanických zábran provádí montáž, údržbu, revizi, opravy a správu mechanických bezpečnostních zábranných systémů, které dodatečně zvyšují účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Locksmith
Nadřízené povolání: Technik mechanických zábran
Příbuzné specializace: Zámkař,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži a servisu mechanických zábran.
 • Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy.
 • Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím.

CZ-ISCO

 • 72339 - Mechanici a opraváři ostatních strojů a zařízení (kromě přesných strojů)
 • 7233 - Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 024 Kč 34 316 Kč 45 612 Kč - - -
Středočeský kraj 18 456 Kč 33 845 Kč 49 105 Kč - - -
Jihočeský kraj 14 743 Kč 29 232 Kč 43 737 Kč - - -
Karlovarský kraj 25 222 Kč 29 545 Kč 41 422 Kč - - -
Ústecký kraj 24 959 Kč 32 473 Kč 45 223 Kč - - -
Liberecký kraj 26 173 Kč 36 877 Kč 51 619 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 315 Kč 32 908 Kč 46 348 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 597 Kč 31 362 Kč 42 581 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 619 Kč 29 299 Kč 42 412 Kč - - -
Zlínský kraj 21 606 Kč 29 708 Kč 39 962 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 342 Kč 30 940 Kč 43 891 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 32 780 Kč 27 752 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Montáž a doplňková montáž bezpečnostních dveří, mříží, žaluzií. 5
Montáž bezpečnostních uzamykacích systémů, přídavných zámků. 5
Montáž mechatronických zabezpečovacích systémů. 5
Montáž mechanických zabezpečovacích systémů pro automobily. 4
Opravy, údržba a servis mechanických zábranných systémů (MZS). 4
Opravy, údržba a servis úschovných objektů (ÚO). 3
Otevírání bezpečnostních dveří, mříží, oken a žaluzií. 3
Pravidelné odborné servisní prohlídky bezpečnostních dveří, mříží, rolet a žaluzií. 3
Výroba jednoduchých kovodělných součástek a pomůcek. 2

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru obráběč kovů, obráběčské práce 2356H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce 2352H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Montér mechanických zábran (69-045-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e75.D.1002 Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů 3 Nutné
e75.D.1101 Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu jednoduchých kovodělných výrobků a jejich realizace 3 Nutné
e75.A.3011 Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy 3 Nutné
e75.A.3013 Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím 3 Nutné
e74.A.4201 Montáž, opravy a výroba mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy 3 Nutné
e75.D.2018 Navrhování jednotlivých mechanických zabezpečení objektu 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 3 Výhodné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 3 Výhodné
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 2
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 3
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf