Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101638

Pojistný matematik asistent

Pojistný matematik asistent provádí pojistně-matematické výpočty a analýzy. Připravuje podklady pro finanční modelování.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Actuarial Assistant
Nadřízené povolání: Samostatný pracovník v pojišťovnictví
Příbuzné specializace: Samostatný pojišťovací poradce, Samostatný technik likvidace pojistných událostí, Upisovatel asistent, Metodik v pojišťovnictví, Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví, Asistent riskmanažera v pojišťovnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sběr a zpracování dat.
 • Provádění pojistně technických výpočtů.
 • Vypracování dílčích výstupů matematických bilancí.
 • Provádění analýz jednotlivých složek pojistného a kalkulačních vzorců.
 • Příprava pojistně matematických dodatků a pravidelných zpráv dle pokynů.
 • Rozvoj a udržování analytických programů.
 • Příprava podkladů pro aktuárské zprávy.

CZ-ISCO

 • 33143 - Odborní pracovníci v oblasti pojistné matematiky
 • 3314 - Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky (CZ-ISCO 3314)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 38 467 Kč 55 110 Kč 77 189 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3314 Odborní pracovníci v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky 46 878 Kč 35 798 Kč

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201R
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.D.5011 Provádění pojistně-technických výpočtů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.6011 Analyzování škodních průběhů u pojistných produktů 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.D.1003 Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s pojištěním 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.5006 Provádění kalkulace pojistného u jednotlivých pojistných smluv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.8558 Výkaznictví pro dozor v pojišťovnictví a další instituce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.8014 Příprava podkladů pro vypracování matematických bilancí, testů postačitelnosti rezerv pojistného, profit testing a finančního modelování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0063 rezervy v pojišťovnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0064 solventnost v pojišťovnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0052 produkty v pojišťovnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0053 pojistná matematika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0062 kalkulace pojistného a výpočty škodních průběhů u produktů pojištění 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.