Typ JP ID
Specializace 30979

Chemický technik mistr

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby nebo provozu.

Odborný směr: Chemie
Odborný podsměr: výroba chemických produktů
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Mistr v chemii, Shift leader, Forman
Nadřízené povolání: Chemický technik
Příbuzné specializace: Chemický technik pro environment, Chemický technik environmentální geochemik, Chemický technik operátor, Chemický technik produktmanažer, Chemický technik analytik, Chemický technik manažer provozu, Chemický technik pro kompozitní materiály, Chemický technik BOZP, Chemický technik plánovač, Chemický technik technolog, Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku.
 • Zajištění úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby nebo provozu.
 • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně a plnění úkolů.
 • Organizace dělby práce, zajištění odměňování a personalistických úkonů na svěřeném úseku.
 • Zajištění stanovených technických a ekonomických parametrů chemické výroby nebo provozu.
 • Zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce.
 • Zajištění preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 31224 - Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství
 • 3122 - Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 075 Kč 47 832 Kč 68 570 Kč - - -
Středočeský kraj 24 789 Kč 45 338 Kč 73 420 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 994 Kč 40 627 Kč 59 388 Kč - - -
Plzeňský kraj 28 584 Kč 43 456 Kč 63 353 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 383 Kč 42 210 Kč 59 666 Kč - - -
Ústecký kraj 24 692 Kč 43 935 Kč 65 872 Kč - - -
Liberecký kraj 22 883 Kč 40 771 Kč 65 456 Kč - - -
Královéhradecký kraj 26 903 Kč 41 290 Kč 70 062 Kč - - -
Pardubický kraj 24 852 Kč 41 172 Kč 60 338 Kč - - -
Kraj Vysočina 28 070 Kč 40 927 Kč 61 102 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 297 Kč 39 985 Kč 58 406 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 457 Kč 37 515 Kč 52 941 Kč - - -
Zlínský kraj 25 116 Kč 38 904 Kč 57 569 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 474 Kč 40 389 Kč 58 305 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) 41 212 Kč 38 518 Kč
31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství 42 987 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik operátor 28-42-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru analytická chemie aplikovaná 2843M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru analytická chemie aplikovaná 2843L

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Chemický technik mistr / chemická technička mistrová (28-039-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52.D.8001 Kontrola a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku chemické výroby 4 Nutné
e52.D.8018 Vedení technické a provozní dokumentace svěřeného úseku chemické výroby 4 Nutné
e52.D.8027 Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku chemické výroby; provádění úkonů jejich prvotní personální agendy 4 Nutné
e52.C.2008 Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení ve svěřeném úseku chemické výroby 4 Nutné
e52.C.6002 Vedení a motivování zaměstnanců, zajišťování komunikace mezi zaměstnanci a vedením chemického provozu 4 Nutné
e52.Z.1001 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřeném úseku chemické výroby 4 Nutné
e52.Z.1003 Řízení a organizace činností v technologickém úseku chemické výroby 4 Nutné
e52.D.3007 Kontrola a zabezpečování dodržování pracovní a technologické kázně, předpisů BOZP a hygieny práce a plnění úkolů ve stanovených technických a ekonomických parametrech ve svěřeném úseku chemické výroby 4 Nutné
e52.B.1002 Řízení spouštění a odstavení provozu technických a technologických zařízení chemické výroby 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j14._.0001 anorganická chemie 4 Nutné
j14._.0002 organická chemie 4 Nutné
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 Nutné
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 4 Nutné
e54._.0011 technologie výroby plastových materiálů a výrobků 4 Výhodné
e54._.0012 technologie výroby a zpracování chemických vláken 4 Výhodné
e53._.0013 technologie výroby farmaceutik 4 Výhodné
e52._.0014 technologie výroby tuků a kosmetiky 4 Výhodné
e52._.0015 technologie výroby tálového oleje, droždí a dalších vedlejších produktů papírenské výroby 4 Výhodné
e52._.0016 technologie výroby stavebních hmot, směsí a polotovarů 4 Výhodné
e51._.0017 technologie zpracování ropy 4 Výhodné
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 4 Nutné
e52._.0032 zacházení s jedy a žíravinami 4 Nutné
e52._.0099 ekonomika a řízení chemické výroby 4 Nutné
i51._.0011 management pro mistry 4 Nutné
e51._.0004 technologie výroby výbušin 4 Výhodné
e52._.0028 technologie zpracování chemické kameniny 4 Výhodné
e54._.0027 technologie výroby asfaltových izolačních pásů 4 Výhodné
e54._.0022 technologie výroby gumárenských výrobků 4 Výhodné
e54._.0003 gumárenské suroviny 4 Výhodné
e52._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě 4 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.