Typ JP ID
Povolání 102052

Umělecký pasíř

Umělecký pasíř ručně zhotovuje umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru a předměty liturgické povahy z kovů podle výtvarných návrhů nebo historických vzorů včetně jejich montáže a demontáže v objektech.

Odborný směr: Umělecká řemesla
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Girdler
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce pasířských výrobků a výtvarných děl, dotváření chybějících součásti.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.

CZ-ISCO

 • 73191 - Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů
 • 7319 - Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení (CZ-ISCO 7319)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 502 Kč 16 589 Kč 33 710 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení 16 589 Kč 31 180 Kč
73191 Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů - 30 560 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce starožitných střelných, sečných a bodných zbraní a osobní zbroje. 7
Ruční zhotovování náročných stříbrnických výrobků liturgické povahy (např. hostiářů, křestních souprav, relikviářů, monstrancí, rektorských řetězů, žezel apod.). 7
Zhotovování osvětlovací tělesa dle výtvarných návrhů, včetně povrchových úprav. 7
Zhotovování rozměrných a prostorově složitých plastik z neželezných kovů podle návrhů výtvarníků včetně stylových povrchových úprav. 7
Zhotovování výtvarně náročných a složitých osvětlovacích těles a světelných systémů včetně elektrického zapojování, zkoušení a montáže do objektu. 7
Zhotovování drobných uměleckých předmětů z kovů, např. stylových dveřních rukojetí. Klik štítů závěsů a liturgických předmětů (např. kropenek, pluviálových spon apod.). 6
Zhotovování kruhových zapuštěných svítidel z ocelového materiálu včetně rozptylných mřížek o průměru 600 mm, popř. i elektrického zapojování a zkoušení. 6
Zhotovování víceplamenných svítidel. 6
Zhotovování dobových rekvizit. 5
Zhotovování jednoduchých mříží menších rozměrů ze železných i neželezných kovů podle výkresů. 5
Zhotovování jednoduchých svítidel a svítilen. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž prachem x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Umělecký pasíř (82-007-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.1043 Orientace v technických a výtvarných podkladech pro ruční zhotovování pasířských uměleckořemeslných předmětů 3 Nutné
m13.D.2018 Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého pasířství 3 Nutné
m13.D.7119 Samostatné zpracování výtvarného záměru pro ruční zhotovování užitkových a dekorativních výrobků uměleckého pasířství 3 Nutné
m13.A.1140 Tvarování a zhotovování svítidel 3 Nutné
m13.A.1141 Zhotovování pasířských výrobků 3 Nutné
m13.A.1245 Provedení povrchové úpravy rukodělných výrobků z kovů 3 Nutné
m13.A.1246 Provádění rekonstrukce pasířských výrobků, např. přileb, štítů, mříží, dobových rekvizit, stylových dveřních rukojetí apod. 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0001 elektrotechnika 3 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 Nutné
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e72._.0036 pasířská technologie (kovy) 3 Nutné
e74._.0053 technologie pájení 3 Nutné
m11._.0011 dějiny umění 3 Nutné
m13._.0001 uměleckořemeslné zpracování kovů (kromě zlata a drahých kovů) 3 Nutné
m13._.0013 zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací 3 Nutné
e72._.0031 technologie kovářství a kovárenství 3 Výhodné
e74._.0051 technologie svařování kovů 3 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.