Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6958

Dealer asistent

Dealer asistent provádí zajišťování jednodušších obchodů v rámci stanovených limitů.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zajišťování jednodušších obchodů na účet banky v rámci stanovených limitů.
 • Akviziční činnost bankovních produktů, služeb a obchodů.

CZ-ISCO

 • 33110 - Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři
 • 3311 - Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři (CZ-ISCO 3311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 31 354 Kč 46 764 Kč 110 960 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 006 Kč 27 856 Kč 43 249 Kč - - -
Ústecký kraj 22 637 Kč 25 632 Kč 39 613 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 570 Kč 33 225 Kč 67 035 Kč - - -
Jihomoravský kraj 22 977 Kč 29 919 Kč 60 579 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 525 Kč 25 995 Kč 41 520 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3311 Zprostředkovatelé finančních transakcí a finanční makléři 34 065 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví 6343N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích 3707R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví 5346R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení 2305R

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti investičního zprostředkovatele (osvědčení o registraci) podle § 30 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.3432 Kontrola průběhu uzavřených bankovních obchodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.D.8438 Shromažďování informací o vývoji na finančních trzích (analýzy, statistiky apod.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8439 Zpracovávání statistických výkazů a předepsané evidence (dle požadavků ČNB i příslušného peněžního ústavu) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13.C.1433 Poskytování informací o pohybech na finančních trzích 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.3431 Obchodování na účet banky na mezibankovních trzích (jednoduché obchody v rámci stanovených limitů) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0033 bankovní účetnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i11._.0034 bankovní controlling 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0043 finanční trhy, makléřská činnost 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i13._.0044 principy obchodování s cennými papíry 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.