Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102622

Servisní technik klimatizace osobních automobilů

Servisní technik klimatizace osobních automobilů provádí údržbu a servis klimatizací osobních automobilů.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků
Další odborné podsměry: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Servisní mechanik autoklimatizací
Nadřízené povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Příbuzné specializace: Mechanik pneuservisu, Mechanik osobních vozidel, Mechanik nákladních vozidel a autobusů, Mechanik motocyklů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovování postupu práce.
 • Orientace v technické dokumentaci.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
 • Instalace, opravy a zkoušení klimatizací osobních automobilů.
 • Výměna jednotlivých dílů chladicích okruhů klimatizací osobních automobilů.
 • Identifikace poruch klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Provádění testů těsnosti klimatizačních systémů osobních automobilů.
 • Manipulace s chladivy a oleji pro chladivové okruhy.
 • Znovuzískávání chladiv a olejů z klimatizačních systémů osobních automobilů.

CZ-ISCO

 • 74122 - Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích
 • 72311 - Mechanici a opraváři osobních automobilů
 • 7412 - Elektromechanici
 • 7231 - Mechanici a opraváři motorových vozidel

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Elektromechanici (CZ-ISCO 7412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 27 119 Kč 37 704 Kč 49 714 Kč 25 625 Kč 31 958 Kč 43 030 Kč
Středočeský kraj 21 077 Kč 34 916 Kč 54 552 Kč - - -
Jihočeský kraj 24 232 Kč 35 548 Kč 51 778 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 760 Kč 34 752 Kč 47 534 Kč - - -
Ústecký kraj 26 672 Kč 36 743 Kč 52 048 Kč 23 271 Kč 29 323 Kč 33 557 Kč
Královéhradecký kraj 14 602 Kč 31 658 Kč 45 579 Kč 27 855 Kč 32 759 Kč 41 071 Kč
Kraj Vysočina 22 299 Kč 34 278 Kč 49 034 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 412 Kč 33 397 Kč 47 343 Kč 26 418 Kč 32 622 Kč 41 263 Kč
Olomoucký kraj 18 879 Kč 32 591 Kč 45 270 Kč - - -
Zlínský kraj 20 647 Kč 33 744 Kč 54 190 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 24 307 Kč 34 825 Kč 47 761 Kč 25 139 Kč 31 497 Kč 40 490 Kč

Mechanici a opraváři motorových vozidel (CZ-ISCO 7231)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 002 Kč 37 995 Kč 49 398 Kč 27 278 Kč 31 134 Kč 40 027 Kč
Středočeský kraj 20 978 Kč 34 883 Kč 57 408 Kč 28 099 Kč 31 587 Kč 43 459 Kč
Jihočeský kraj 18 287 Kč 30 032 Kč 38 726 Kč 24 984 Kč 32 608 Kč 43 463 Kč
Plzeňský kraj 20 960 Kč 36 171 Kč 48 254 Kč 25 463 Kč 33 411 Kč 45 620 Kč
Ústecký kraj 17 934 Kč 29 477 Kč 37 886 Kč 25 198 Kč 30 023 Kč 37 500 Kč
Královéhradecký kraj 24 320 Kč 32 253 Kč 63 848 Kč 26 325 Kč 29 798 Kč 34 124 Kč
Pardubický kraj - - - 26 043 Kč 31 227 Kč 33 893 Kč
Kraj Vysočina 19 798 Kč 28 399 Kč 36 983 Kč 29 653 Kč 33 230 Kč 40 067 Kč
Jihomoravský kraj 15 849 Kč 28 912 Kč 39 565 Kč 26 506 Kč 29 679 Kč 36 728 Kč
Olomoucký kraj 23 005 Kč 31 075 Kč 38 868 Kč 27 081 Kč 29 976 Kč 35 666 Kč
Moravskoslezský kraj 15 781 Kč 26 395 Kč 37 087 Kč 25 676 Kč 29 213 Kč 37 133 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7412 Elektromechanici 34 399 Kč 31 080 Kč
7231 Mechanici a opraváři motorových vozidel 30 490 Kč 30 803 Kč
72311 Mechanici a opraváři osobních automobilů 28 992 Kč 28 776 Kč
74122 Elektromechanici elektrických zařízení v dopravních prostředcích 34 951 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7412 Elektromechanici a seřizovači http://data.europa.eu/esco/isco/C7412

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik elektrotechnických zařízení 2652H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru automechanik, technické práce v autoservisu 2368H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxH

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.6011 Manipulace s chladivy a oleji pro chladivové okruhy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.D.4011 Měření a diagnostika neelektrických i elektrických parametrů klimatizačních zařízení osobních automobilů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81.A.4031 Provádění údržby, oprav a generálních oprav klimatizačních zařízení osobních automobilů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.1031 Orientace v normách a v technické dokumentaci pro oblast chladicích zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.2155 Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav klimatizačních zařízení osobních automobilů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3194 Kontrola a provádění funkčních zkoušek a zkoušek těsnosti klimatizačních zařízení osobních automobilů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.6437 Diagnostikování poruch klimatizačních zařízení osobních automobilů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0062 autoelektronika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0021 elektronika obecně 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.