Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30383

Samostatný designer výrobků

Samostatný designer výrobků navrhuje a vytváří nové tvary složitých průmyslových výrobků podle předloh nebo podle vlastních výtvarných koncepcí.

Odborný směr: Umění a kultura
Odborný podsměr: výtvarné umění a design
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba návrhů, konečné výtvarné řešení nových modelů, tvarů a vzorů průmyslových výrobků.
 • Sledování výtvarných trendů.
 • Spolupráce při realizaci návrhů v etapě vývoje a výroby.
 • Zajišťování využití nových a efektivních materiálů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Zpracování podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen.
 • Spolupráce při stanovení technických podmínek výroby výrobků.
 • Spolupráce při vytváření koncepce rozvoje designu.
 • Komunikace se zákazníky.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 21631 - Průmysloví a produktoví designéři
 • 2163 - Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři (CZ-ISCO 2163)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 34 985 Kč 84 650 Kč 155 920 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2163 Průmysloví a produktoví designéři, módní návrháři 39 283 Kč 34 960 Kč
21631 Průmysloví a produktoví designéři 40 029 Kč 34 960 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2163 Návrháři výrobků a produktů http://data.europa.eu/esco/isco/C2163

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 82-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru výtvarná umění 8206R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 8241N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru polygrafie 3441R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.2012 Zpracovávání podkladů pro tvorbu velkoobchodních cen průmyslových výrobků s nově navrženým designem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.3013 Kontrola dodržování technologických postupů při výrobě průmyslových výrobků s nově navrženým designem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.8012 Vedení dokumentace o navrhování a vytváření modelů nových tvarů průmyslových výrobků nebo jejich částí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.9011 Sledování výtvarných trendů v oblasti designu průmyslových výrobků, sledování využívání nových a efektivních materiálů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2014 Spolupráce s výrobci a zákazníky při realizaci návrhů designu průmyslových výrobků v etapě vývoje a výroby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.Z.2015 Spolupráce s výrobci při vytváření koncepce rozvoje designu a při stanovování technických podmínek výroby výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7012 Navrhování nových složitých a náročných modelů, vzorů a tvarů složitých průmyslových výrobků s uplatňováním vlastních netradičních nebo nových prvků a trendů designu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7017 Navrhování modelů, tvarů a vzorů složitých průmyslových výrobků ztvárňováním vlastních výtvarných koncepcí nebo aktivním uplatňováním známých prvků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.A.3016 Sestavování a vytváření nových složitých a náročných modelů složitých průmyslových výrobků s uplatňováním vlastních netradičních nebo nových prvků a proudů designu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12._.0001 design průmyslových výrobků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0002 obalový design 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0001 technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e23._.0001 technické kreslení v obuvnické a kožedělné výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0023 dřevěné modely, druhy, tvary, způsoby konstrukce 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0002 elektrotechnické materiály, vodiče, kabely 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0003 technické kreslení v elektrotechnice 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
e75._.0004 plastové a termoplastové materiály a jejich vlastnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.