Typ JP ID
Povolání 25018

Šéfredaktor

Šéfredaktor zajišťující koordinaci a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně provádění publicistické činnosti.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: publicistika
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Editor
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Samostatné tvůrčí vykonávání nejvýznamnějších publicistických činností.
 • Koordinace a usměrňování činností redaktorů.
 • Koordinace zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností.
 • Systémové práce při vytváření koncepce publicistické činnosti.

CZ-ISCO

 • 26423 - Techničtí redaktoři
 • 26421 - Šéfredaktoři a editoři
 • 2642 - Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 2642)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 813 Kč 39 520 Kč 68 049 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 341 Kč 29 132 Kč 43 312 Kč - - -
Ústecký kraj 24 272 Kč 29 529 Kč 45 005 Kč - - -
Královéhradecký kraj 24 906 Kč 30 429 Kč 44 107 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 369 Kč 45 057 Kč 45 057 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 955 Kč 29 688 Kč 43 573 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci 35 947 Kč 38 057 Kč
26421 Šéfredaktoři a editoři 45 562 Kč 40 929 Kč
26423 Techničtí redaktoři 40 340 Kč 36 401 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Koordinace a zpracování koncepce činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností včetně samostatné publicistické činnosti.
Samostatné tvůrčí provádění publicistických činností (zpravodajských, komentátorských a reportérských) včetně případných elektronických verzí a internetových prezentací.
Systémové práce při vytváření koncepce samostatné publicistické činnosti.
Vytváření koncepce tištěných a elektronických médií s celostátní působností, jejich odborné, technické a věcné úrovně a koordinace procesu jejich tvorby, produkce a distribuce.

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů sociální vědy 67xxT
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxT
KKOV Bakalářský studijní program ve skupině oborů sociální vědy 67xxR
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR
KKOV Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOV Magisterský studijní program xxxxT
KKOV Vyšší odborné vzdělání v oboru publicistika 7242N
KKOV Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m21.D.8015 Získávání informací o zpracovávané problematice 7 Nutné
m21.F.4011 Vykonávání zpravodajských, komentátorských a reportérských činností 7 Nutné
m21.D.2012 Vytváření koncepce tištěných a elektronických médií s celostátní působností 7 Nutné
m21.D.2013 Vytváření koncepcí publicistické činnosti a koncepcí činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností 7 Nutné
m21.D.9016 Zpracovávání významných zpráv, článků a reportáží či jiných podkladů zásadního významu pro publikaci v tisku, rozhlase nebo televizi 7 Nutné
m21.Z.1012 Řízení a usměrňování činností redaktorů 7 Nutné
m21.Z.2013 Koordinace činností spojených s vydavatelskou, propagační a redaktorskou činností 7 Nutné
m21.D.8017 Vedení předepsané evidence a protokolů o provedených pracích a zkouškách 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 3
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 3
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.