Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103489

Pracovník výroby matracových jader

Pracovník matracových jader vytváří nosnou část matrace, tzv. matracové jádro.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Matracář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba materiálů a polotovarů dle technické dokumentace.
 • Volba strojů a zařízení dle technické dokumentace.
 • Manipulace s materiály a polotovary pro výrobu matracových jader.
 • Dělení bloků měkkých polyuretanových pěn přímými nebo tvarovými řezy pomocí dělicích strojů dle technické dokumentace.
 • Perforování dílců měkké polyuretanové pěny nebo pěnové pryže.
 • Úprava pružinových koster dle technické dokumentace.
 • Formátování pomocných a roznášecích materiálů.
 • Formátování kypřicích roun a 3D textilií.
 • Lepení, skládání a jiné spojování komponentů matracových jader.
 • Kontrola kvality matracového jádra po vytvrzení lepidla ve spojích.
 • Kontrola a evidence matracových jader.
 • Balení a skladování matracových jader.

CZ-ISCO

 • 75343 - Výrobci matrací
 • 7534 - Čalouníci a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Čalouníci a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 7534)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Pardubický kraj 28 121 Kč 33 812 Kč 39 382 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 507 Kč 19 384 Kč 26 185 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7534 Čalouníci a příbuzní pracovníci 24 551 Kč 29 228 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7534 Čalouníci a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C7534

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Čalouník 33-59-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Truhlářská a čalounická výroba 33-56-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru čalouník, čalounické práce 3359E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Výrobce/výrobkyně matracových jader (33-015-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.A.1042 Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu matracových jader 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1109 Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.2943 Posuzování kvality čalounických materiálů a výrobků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.1072 Tvarování jednotlivých výplňových dílů pro čalounění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.A.6013 Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.A.6059 Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e32._.0040 materiály a polotovary používané pro výrobu nábytku a interiérových prvků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0008 technologie výroby nábytkářských a jiných polotovarů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e32._.0002 normy a technické podklady v nábytkářské výrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.