Typ JP ID
Specializace 101705

Psovod bezpečnostní služby

Psovod bezpečnostní služby zajišťuje ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: ostraha majetku a osob
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Alternativní názvy: Strážný – psovod
Nadřízené povolání: Pracovník bezpečnostní služby
Příbuzné specializace: Pracovník osobní ochrany, Pracovník ostrahy veřejných akcí, Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin, Pracovník výjezdové skupiny, Pracovník dohledového centra, Pracovník ostrahy v obchodě a službách
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Provádění pochůzkové kontrolní činnosti ve střeženém objektu s využitím vycvičeného služebního psa.
 • Zajišťování ochrany majetku a osob a zájmů chráněných zákonem pomocí vycvičeného služebního psa dle instrukcí a pokynů.
 • Kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob v místech se zvýšeným rizikem protiprávního, agresivního chování osob, výtržnictví (sportovní utkání) a dále v místech prodeje alkoholu a nelegálního prodeje drog (masové akce s hudební produkcí apod.).
 • Provádění pochůzkové a kontrolní činnosti v místech se zvýšeným rizikem útoku na osobu strážného (nepřehledné a rozsáhlé plochy, opuštěné průmyslové objekty, sběrny kovů apod.) s využitím vycvičeného služebního psa.
 • Odvrácení nebezpečí, zamezení škody a ztrát na majetku a zdraví osob včetně zajišťování místa do příjezdu policie, hasičů apod.
 • Zajišťování jednotlivých bezpečnostních úkolů včetně poskytování ochrany při přepravě osob.

CZ-ISCO

 • 54142 - Pracovníci ostrahy, strážní
 • 5414 - Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur (CZ-ISCO 5414)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 050 Kč 17 764 Kč 36 332 Kč 15 545 Kč 20 937 Kč 31 192 Kč
Středočeský kraj - - - 15 154 Kč 20 455 Kč 29 742 Kč
Jihočeský kraj - - - 15 308 Kč 20 362 Kč 26 392 Kč
Plzeňský kraj - - - 15 625 Kč 20 372 Kč 24 758 Kč
Karlovarský kraj 13 272 Kč 14 877 Kč 19 497 Kč 16 398 Kč 21 098 Kč 24 208 Kč
Ústecký kraj 13 878 Kč 15 767 Kč 23 324 Kč 14 164 Kč 19 053 Kč 24 878 Kč
Liberecký kraj - - - 13 990 Kč 17 501 Kč 20 019 Kč
Královéhradecký kraj - - - 17 078 Kč 20 950 Kč 29 923 Kč
Pardubický kraj 12 643 Kč 14 707 Kč 20 035 Kč 15 355 Kč 18 831 Kč 28 418 Kč
Kraj Vysočina 13 815 Kč 17 471 Kč 25 199 Kč 15 731 Kč 20 329 Kč 26 706 Kč
Jihomoravský kraj - - - 16 045 Kč 20 769 Kč 26 895 Kč
Olomoucký kraj 13 579 Kč 15 898 Kč 19 745 Kč 16 469 Kč 22 432 Kč 33 277 Kč
Zlínský kraj - - - 14 235 Kč 18 347 Kč 24 194 Kč
Moravskoslezský kraj 12 476 Kč 15 111 Kč 22 893 Kč 15 996 Kč 21 124 Kč 27 462 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur 16 608 Kč 21 089 Kč
54142 Pracovníci ostrahy, strážní 16 530 Kč 24 359 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Provádění pochůzkové a kontrolní činnosti s vycvičeným služebním psem na nepřehledných a rozsáhlých plochách, v opuštěných průmyslových objektech, ve sběrnách kovů apod. 5
Zajišťování činností směřujících k ochraně veřejného pořádku s využitím vycvičeného služebního psa, kontrola dodržování režimových opatření vstupu a pohybu osob při sportovních utkáních, na masových akcích s hudební produkcí apod. 5
Zajišťování jednotlivých bezpečnostních úkolů včetně poskytování ochrany při přepravě osob s využitím vycvičeného služebního psa. 5
Provádění pochůzkové kontrolní činnosti ve střeženém objektu, zajišťování ochrany majetku a osob a zájmů chráněných zákonem pomocí vycvičeného služebního psa dle instrukcí a pokynů. 4
Zajišťování činností k odvrácení nebezpečí, nebo k zamezení škody a ztrát na majetku a zdraví osob pomocí vycvičeného služebního psa, a to včetně zajišťování místa do příjezdu policie, hasičů apod. 4

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxE

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Psovod bezpečnostní služby (68-001-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 2
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j18._.0040 etologie zvířat 3 Nutné
h43._.0021 zásady péče o domácí zvířata (ne-lékařská) 3 Nutné
c11._.0029 charakter a vlastnosti služebních zvířat 3 Výhodné
c11._.0083 krmení služebních zvířat 3 Nutné
c11._.0076 výcvik služebních zvířat 3 Nutné
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 3 Výhodné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.1511 Orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob 3 Nutné
l21.Z.4240 Výcvik psa k ovladatelnosti a poslušnosti 3 Nutné
l21.Z.4241 Výcvik psa k obraně psovoda 3 Nutné
l21.Z.4242 Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni 3 Výhodné
l21.E.2240 Využití vrozených a výcvikem získaných schopností psa při výkonu ostrahy a ochrany majetku a osob 3 Výhodné