Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 6955

Samostatný pracovník systému platebních karet

Samostatný pracovník systému platebních karet tvoří speciální metodické a pracovních postupy provozu platebních karet, koordinuje rozvoj a provoz sítě výplatních terminálů.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: bankovnictví a finanční služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Odborný pracovník systému platebních karet, Cards processing specialist
Nadřízené povolání: Samostatný bankovní pracovník
Příbuzné specializace: Samostatný pracovník kapitálových obchodů, Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů, Metodik bankovních hotovostních operací, Dealer asistent, Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia, Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů, Samostatný pracovník devizových obchodů, Samostatný pracovník řízení úvěrů, Bankovní ekonom
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola účetních operací platebních karet v tuzemském a mezinárodním provozu.
 • Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery, blokace apod..
 • Vyhodnocování údajů o provozu a rozbor příčin poruch provozu platebních karet.
 • Tvorba metodických a pracovních postupů provozu platebních karet.
 • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek apod..
 • Koordinace rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.

CZ-ISCO

 • 33129 - Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví
 • 3312 - Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví (CZ-ISCO 3312)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 32 563 Kč 47 042 Kč 86 633 Kč - - -
Středočeský kraj 29 405 Kč 42 132 Kč 62 757 Kč - - -
Jihočeský kraj 28 466 Kč 39 806 Kč 63 765 Kč - - -
Plzeňský kraj 14 627 Kč 39 608 Kč 64 974 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 997 Kč 40 299 Kč 64 544 Kč - - -
Ústecký kraj 28 530 Kč 39 833 Kč 61 215 Kč - - -
Liberecký kraj 26 075 Kč 37 283 Kč 60 540 Kč - - -
Královéhradecký kraj 27 880 Kč 38 790 Kč 59 831 Kč - - -
Pardubický kraj 29 265 Kč 40 096 Kč 62 319 Kč - - -
Kraj Vysočina 27 959 Kč 38 168 Kč 61 486 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 061 Kč 40 442 Kč 64 402 Kč - - -
Olomoucký kraj 28 908 Kč 41 130 Kč 61 316 Kč - - -
Zlínský kraj 26 292 Kč 37 542 Kč 60 060 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 28 678 Kč 40 283 Kč 61 864 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3312 Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 42 591 Kč 42 133 Kč
33129 Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví 47 123 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví 6343N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika 6209R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice 6207R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie 6201R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory 18xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru management 6431N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání 6341N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa 6202R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení 2608R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i11.D.2351 Tvorba metodických a pracovních postupů provozu platebních karet 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.3351 Kontrola účetních operací platebních karet v tuzemském a mezinárodním provozu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8351 Příprava podkladů a dokladů pro uzavírání kartových smluv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8352 Vedení požadovaných evidencí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.D.8353 Zpracovávání údajů o provozu včetně zpracovávání rozborů příčin poruch provozu platebních karet 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.1351 Podávání informací o systému platebních karet 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2351 Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2352 Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.2353 Zajišťování rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů ve spolupráci se servisními organizacemi 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0031 bankovnictví obecně a bankovní služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0035 systémy platebních karet v bankovnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11._.0041 mezinárodní bankovnictví 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.