Typ JP ID
Povolání 102637

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Vedoucí prodejny, Store manage
Podřízené specializace: Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží, Specialista merchandisingu, Pracovník obchodního úseku, Pracovník cenotvorby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Tvorba obchodních a finančních plánů maloobchodní jednotky.
 • Zajištění efektivnosti hospodaření a hodnocení výkonnosti.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Nabízení zboží a poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování, včetně zajišťování dopravy a dojednání termínů dodání.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Vedení dokumentace související s provozem maloobchodní jednotky.
 • Řízení provozu maloobchodní jednotky a lidských zdrojů.

CZ-ISCO

 • 52220 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
 • 5222 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (CZ-ISCO 5222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 20 381 Kč 34 610 Kč 63 738 Kč - - -
Středočeský kraj 14 391 Kč 24 866 Kč 41 845 Kč - - -
Jihočeský kraj 19 264 Kč 30 802 Kč 45 264 Kč - - -
Plzeňský kraj 19 319 Kč 32 272 Kč 50 206 Kč - - -
Karlovarský kraj 20 243 Kč 32 643 Kč 53 508 Kč - - -
Ústecký kraj 15 989 Kč 26 363 Kč 49 690 Kč - - -
Liberecký kraj 22 489 Kč 29 911 Kč 47 309 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 270 Kč 23 216 Kč 42 742 Kč - - -
Pardubický kraj 17 483 Kč 24 145 Kč 41 538 Kč - - -
Kraj Vysočina 16 965 Kč 21 312 Kč 35 046 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 418 Kč 25 682 Kč 41 030 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 706 Kč 26 741 Kč 47 461 Kč - - -
Zlínský kraj 18 767 Kč 27 196 Kč 46 935 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 17 923 Kč 23 600 Kč 42 330 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách 29 639 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Komunikace se zákazníkem a obchodními partnery 6
Přijímání peněz, kontrola zakoupeného zboží a vyznačování jednotlivých položek na pokladnách, vydávání pokladních potvrzenek a vyúčtování tržeb v maloobchodní jednotce se samoobsluhou nebo ve sběrných pokladnách (obchodních domů). 6
Přijímání peněz, kontrola zboží a vyznačování jednotlivých položek na pokladnách zpravidla s využíváním čtecích zařízení kódů, výdej pokladních potvrzenek a vyúčtovávání tržeb v maloobchodní jednotce. 6
Vyřizování platby za zboží a služby pomocí elektronických platebních karet. 6
Vedení svěřených úseků prodeje. 5
Vedení žáků při praktickém vyučování. 5
Kontrola cen zakoupeného zboží, přijímání peněz včetně vyznačování na pokladnách a případný doplňkový prodej, vyúčtovávání tržeb a vydávání pokladních potvrzenek. 4
Nabídka a samostatný prodej, přejímání, skladování a vystavování zboží v maloobchodní jednotce. 4
Prodej zboží ve stáncích nebo přímý prodej a vyúčtovávání denních tržeb. 4
Přijímání pokladních dokladů a jejich kontrola porovnáváním s expedovaným zbožím (pokrmy, nápoji apod.). 4
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Organizace práce na svěřeném úseku prodeje. 5

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manažer prodeje (66-004-H)

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a07 Samostatnost 3
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0021 předváděcí techniky 4 Nutné
h13._.0002 provoz maloobchodu 4 Nutné
h13._.0012 přejímka zboží 4 Nutné
h13._.0013 inventarizace 4 Nutné
h13._.0014 postupy při evidování a účtování pokladních operací 4 Nutné
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 4 Nutné
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 4 Nutné
i51._.0001 management obecně 4 Nutné
h14._.0001 zbožíznalství obecně 4 Nutné
h13._.0020 psychologie prodeje 4 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 4 Nutné
h13.D.8021 Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce 4 Nutné
h13.C.2014 Vyřizování dodávek zboží pro zákazníky ze skladů vč. zajišťování dopravy, dojednávání termínů dodání 4 Nutné
h13.D.5012 Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách 4 Nutné
h13.C.1013 Nabídka prodávaného zboží dle sortimentu s odbornou poradenskou službou 4 Nutné
h13.D.8010 Vyplňování prodejní dokumentace, např. záručních listů, paragonů a příprava příslušných dokumentů v maloobchodní jednotce 3 Nutné
h13.C.4010 Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v maloobchodní jednotce 4 Výhodné
h13.B.4020 Vedení kontrolní pokladny v maloobchodní jednotce 4 Výhodné
h13.C.3012 Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou 4 Nutné
h13.D.2011 Plánování druhu a množství zboží pro prodejnu dle předpokládaného prodeje 4 Výhodné
h13.B.4013 Práce s informačními a komunikačními technologiemi 4 Výhodné
h13.Z.2002 Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů 4 Nutné
h13.C.4015 Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny 4 Nutné
h13.D.1013 Sestavení objednávky podle nabídky dodavatelů a stavu zásob na prodejně a ve skladu 4 Nutné
h13.D.1014 Cenotvorba a vyúčtování tržeb dle vnitřních předpisů 3 Nutné
h13.A.4092 Aranžování zboží v obchodně provozní jednotce 4 Nutné
h13.A.4093 Příjem, skladování, ošetřování a manipulace se zbožím na provozní jednotce 4 Nutné
h13.D.1015 Vedení administrativní dokumentace v obchodně provozní jednotce 4 Nutné
h13.A.4094 Manipulace se zbožím a jeho ošetřování při dodržení zásad HACCP 4 Nutné
h13.D.1016 Znalost legislativy v oblasti obchodu 4 Nutné