Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102201

Tesař

Tesař obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje a udržuje vázané dřevěné konstrukce, bednění, dřevěné obklady a pomocné dřevěné konstrukce na stavbě.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Podřízené specializace: Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení stavebních výkresů a technické dokumentace tesařských konstrukcí.
 • Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí s ohledem na podmínky a užitné vlastnosti tesařských konstrukcí.
 • Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Zaměření a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí.
 • Kontrola parametrů tesařských konstrukcí.
 • Posouzení kvality používaných materiálů dostupnými prostředky.
 • Výpočet spotřeby materiálů a kalkulace ceny.
 • Ruční opracování a strojní obrábění dřevěných materiálů.
 • Zhotovení dřevěných prvků tesařských konstrukcí.
 • Montáž, demontáž a opravy tesařských vázaných a pomocných konstrukcí, bednění, lešení a dřevostaveb.
 • Spojování konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky.
 • Povrchové úpravy a chemická ochrana dřevěných konstrukcí a dřevostaveb.
 • Dodržování bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách.

CZ-ISCO

 • 71151 - Tesaři
 • 7115 - Tesaři a stavební truhláři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Tesaři a stavební truhláři (CZ-ISCO 7115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 16 766 Kč 23 774 Kč 27 602 Kč - - -
Zlínský kraj 23 326 Kč 27 850 Kč 33 165 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7115 Tesaři a stavební truhláři 27 304 Kč 30 221 Kč
71151 Tesaři 27 420 Kč 29 670 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7115 Tesaři a stavební truhláři http://data.europa.eu/esco/isco/C7115

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž chemickými látkami x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Duševní zátěž x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Tesař 36-64-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Tesařské práce 36-64-E/01
RVP Truhlář 33-56-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, tesařské práce 3664E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce 3356H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Tesař/tesařka (36-051-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.5011 Výpočet spotřeby materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1080 Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.4005 Zaměřování a kontrola stavu stavby před výrobou a montáží tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.4017 Měření, rozvrhování a orýsování dřevěných prvků tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.A.2010 Povrchové upravování dřeva mořením, lazurováním a lakováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3150 Spojování tesařských konstrukcí tesařskými spoji, dřevěnými a kovovými spojovacími prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.2025 Návrh pracovních postupů pro zhotovování, montáž, demontáž a opravy tesařských konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3904 Posuzování kvality používaných materiálů dostupnými prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2065 Provádění ochrany dřevěných konstrukcí proti klimatickým vlivům a biotickým škůdcům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31.A.1004 Ruční a strojní opracování dřevěných materiálů, zhotovení dřevěných prvků konstrukcí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.A.5010 Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany při práci ve výškách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1223 Montáž, opravy bednění, lešení, pomocných a vázaných konstrukcí a dřevostaveb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0035 technologie tesařských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0024 stavební výkresy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0015 střešní konstrukce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf